SYSTEM FINANSOWO KSIĘGOWY

System FK to drugi co do wielkości i ilości instalacji produkt firmy KJM. Pierwsze wdrożenia i testowanie programu odbyło się już w 1992 roku. Przez kolejne lata program ciągle był uaktualniany i wyposażany w coraz bardziej wyszukane opcje, co w konsekwencji doprowadziło do powstania uniwersalnego narzędzia wspomagającego prace działu księgowości każdej firmy.

Podstawowe zalety systemu to:

Wydruk zestawień do pliku PDF
Możliwość dopisania i usunięcia pozycji w środku dokumentu księgowego
Zwiększenie maksymalnej wielkości dokumentu księgowego z 999 do 9999 pozycji
W menu – Rozliczanie płatności na liście wybieranych kont pokazanie sumy dokumentów nierozliczonych po stronie winien i po stronie ma dla każdego konta
Podgląd dokumentu z katalogu odczytowego SOOT-A dla odczytanych pozycji windykacyjnych

Automatyczne powiązanie dokumentów z wpłatami w sytuacji, gdy najpierw odczytujemy wpłatę, a później odczytujemy dokument
Odczytywanie dokumentów z programu SOOT możliwość automatycznego powiązania wpłat do dokumentów WZ z Fakturą zbiorczą i odwrotnie
Przy odczytach raportów kasowych i raportów obrotów z programu SOOT możliwość automatycznego powiązania wpłaty zaliczkowej z dokumentem rozliczającym zaliczkę i odwrotnie
Automatyczne poprawienie błędnych wartości pozostało do zapłaty w kontroli spójności danych windykacyjnych
Możliwość zaznaczenia wybranych pozycji w dokumencie z pokazaniem sumarycznych wartości po stronie WN i po stronie MA dla zaznaczonych pozycji
Możliwość optymalnego dowiązywania płatności na rozrachunkach po odczycie z SOOT-A
Dla dokumentów ręcznych KP lub KW możliwość wyboru wpisania treści dokumentu przy odczytach na nr kwitu kasowego lub tytułu płatności

Możliwość wprowadzenia dowolnego planu kont opartego na 3 cyfrowej syntetyce.
Możliwość wprowadzania dokumentów na nowy miesiąc bez zamykania poprzedniego.
Podział na trzy etapy; wprowadzanie, księgowanie wstępne i księgowanie zasadnicze dokumentów umożliwia łatwe przystosowanie systemu do potrzeb każdego biura z poziomym i pionowym podziałem kompetencji.
Duża ilość zestawień, a także zestawienia definiowane przez użytkownika zapewnią uzyskiwanie informacji w pożądanym formacie.
Rozbudowana opcja rozrachunków z możliwością opracowywania wezwań do zapłat, not odsetkowych i potwierdzeń sald.
Automatyczne przenoszenie sald z BZ na BO w różnych konfiguracjach.
Bieżące uaktualnianie programu pod względem wymagań przepisów.

Program FK eksploatowany jest w ponad 150 firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych i biurach rachunkowych w instalacjach od 1 do 15 komputerów w sieci.

Funkcjonuje w księgowościach firm różnego typu np.

dużych handlowych jak KABANOS
dużych firmach detaliczno-hurtowych jak JASAM, AVANS PÓŁNOC, KLINK
producentów
biurach rachunkowych.

Kilkadziesiąt opcji konfiguracyjnych tworzy z systemu FK naprawdę uniwersalne narzędzie pracy w księgowości.

FK może współpracować z Modułowym Analizatorem Graficznym MAG, w którym dla potrzeb zarządu, lub szefa firmy mogą być wyliczane i graficznie przedstawione podstawowe wskaźniki ekonomiczne.


    

System Przygotowanie Odczytów Do Programu „Symfonia” umożliwia przeniesienie w szybki i łatwy sposób dokumentów magazynowych z programu SOOT do programu Finanse i Księgowość „Symfonia”. Integracja tych systemów zapobiega konieczności „ręcznego” wprowadzania danych przez co usprawnia pracę poprzez zmniejszenie czasochłonności wprowadzania dokumentów księgowych i skoncentrowanie się na istotnych problemach firmy.
Program umożliwia:

  • Odczyt dokumentów magazynowych (faktura sprzedaży, PZ, DW itp.), raportów kasowych, wyciągów bankowych, dokumentów kosztowych.

  • Możliwość definiowana dekretów dla indywidualnych schematów księgowania.

   

 

System Przygotowanie Odczytów Do Programu „Symfonia” umożliwia przeniesienie w szybki i łatwy sposób dokumentów magazynowych i raportów sprzedaży z programu SOOT do programu Księga Przychodów i Rozchodów „Symfonia”.