JPK – informacje ogólne  JPK – w systemach KJM  JPK – program do wysyłki

 

Pliki JPK w systemach KJM

Wprowadzenie JPK wymusza zmiany w systemach informatycznych przedsiębiorstw. Zmiany te to nie tylko samo utworzenie plików wg żądanej struktury ale także zapewnienie spójności i niezmienności danych niezależnie od momentu utworzenia plików oraz ich zgodność z deklaracjami podatkowymi.

Od marca 2016 roku od momentu pojawienia się pierwszych wersji struktur staraliśmy się określić zakres zmian w systemach KJM.

Wprowadzenie plików JPK do systemów KJM zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszym jest wprowadzenie obsługi plików JPK_VAT przed 01.01.2017. Drugim wprowadzenie obsługi pozostałych plików JPK przed 01.07.2018

Pliki JPK_VAT

Zgodnie z założeniami MF od jednego podatnika musi być tworzony jeden zbiorczy plik JPK_VAT obejmujący wszystkie zakupy i sprzedaże zgodny z deklaracją VAT-7. Takie założenie wymusza określenie przez podatnika (księgowość) przydzielenia do stosownego rejestru każdego dokumentu. Wymusza to zmiany (rozbudowę) w systemie SOOT.

  1. Jeżeli podatnik używa systemu jednego systemu SOOT do rejestracji operacji handlowych a także do rejestracji wszystkich dokumentów kosztowych to zbiorczy plik JPK_VAT będzie mógł być utworzony z samego systemu SOOT.
  2. Jeżeli podatnik nie rejestruje dokumentów kosztowych w SOOT tylko przekazuje je do księgowości lub posiada wiele rodzajów działalności w różnych systemach to wygenerowanie jednego pliku JPK_VAT możliwe będzie w nowym/przebudowanym rejestratorze podatkowym. Ta sytuacja dotyczy też wszystkich biur podatkowych.

Stosowne zmiany w systemie SOOT będą dostępne jako standardowy upgrade roczny. Z uwagi na to że zmiany dla średnich i małych przedsiębiorstw muszą działać od 01.01.2017 upgrade MUSI być wykonany przed tą datą.

Nowy Rejestrator Podatkowy z uwagi na zakres zmian funkcjonalnych gdzie z programu pozostanie praktycznie tylko nazwa będzie dystrybuowany jako nowy program. Mikroprzedsiębiorstwa będą mogły z powodzeniem używać dotychczasowej wersji Rejestratora podatkowego do 31.12.2017.

Pozostałe pliki JPK (oprócz JPK_VAT)

Zgodnie z założeniami MF pozostałe pliki JPK nie muszą być zbiorcze dla podatnika więc tworzenie ich będzie możliwe w każdym programie oddzielnie. Stosowne zmiany zostaną wykonane w systemach KJM takich jak SOOT (pliki JPK_MAG, JPK_FA) i FK (plik JPK_KR).  Plik JPK_WB (wyciąg bankowy) prawdopodobnie będzie przygotowywany przez Banki sprawa powinna się wyjaśnić na początku 2018r. KJM nie tworzy oprogramowania dla Ksiąg Przychodów i Rozchodów więc nie dotyczą nas pliki JPK_PKPiR oraz JPK_EWP.

Wysyłka plików JPK

Samo utworzenie plików to jedno a przekazanie ich do MF to inna sprawa. Traktuje o tym oddzielny artykuł. Istotne jest to, że pliki JPK będą musiały być podpisane KWALIFIKOWANYM podpisem cyfrowym. Podatnik musi niezależnie zadbać o możliwość wykonywania podpisów KWALIFIKOWANYCH.

Pomocy udziela dział wdrożeń KJM.