Hurtownia Danych


 HD – Hurtownia Danych to zestaw elementów informatycznych umożliwiających przedstawienie przekrojowych informacji z danych pozyskanych z systemów SOOT eksploatowanych u klienta.

Prezentacja może odbywać się w formie tabelarycznej lub w formie graficznego raportu. Możliwy jest również eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych takich jak OpenOffice Calc czy Microsoft Excel w celu dalszej obróbki analitycznej. Największymi zaletami jest: szybkość, konfigurowanie dostępu do danych dla użytkowników, wbudowany generator zapytań i generator raportów.

Pod wspólną nazwą Hurtownia Danych /HD/ produkcji KJM ukrywają się dwa produkty:

HD SOOT – Hurtownia danych umożliwiająca przedstawienie przekrojowych informacji z danych pozyskanych z systemów SOOT eksploatowanych u klienta
HD FK – Hurtownia danych umożliwiająca przedstawienie przekrojowych informacji z danych pozyskanych z systemu FK

Baza danych obsługująca Hurtownię Danych w wersji 3.0 jest baza danych PostgreSQL w wersji min. 8.0 umieszczoną na serwerze. Dane do HD ładowane są w nocy z kopii systemów SOOT eksploatowanych w firmie użytkownika. Tak więc w najprostszym przypadku w Hurtowni Danych o godzinach porannych znajdują się dane wg stanu na wieczór dnia poprzedniego. W czasie procesu ładowania danych informacja jest wstępnie przetwarzana aby zoptymalizować zawartość bazy pod kątem typowych zapytań użytkowników HD. Proces załadowania danych trwa do kilku godzin w zależności od wielkości danych oraz szybkości serwera. Dostęp do danych odbywa się za pomocą programu HD SOOT zainstalowanego na komputerze użytkownika. Komputer użytkownika powinien „widzieć” przez sieć /lokalną lub internet/ serwer HD. Na komputerze, na którym nie ma dostępu do serwera poprzez sieć nie można używać programu Hurtownia Danych.


HD