Nazwa programu
Licencja
podstawowa*
Dodatkowe
stanowisko*
SOOT 2017 START (Linux) (pełna wersja) do 3 stanowisk/oddziałów
600 zł
600 zł
Przejście  z wersji 2016 (SOOT START) 200 zł 200 zł
Przejście z wersji DOS (min. 2015 wersja DOS) lub aktualizacja z wersji 2015 (SOOT START)
400 zł
300 zł

SOOT 2017 – Linux (pełna wersja)
1600 zł
800 zł
Aktualizacja z wersji 2016 (Linux)
400 zł
200 zł
Aktualizacja z wersji 2015 (Linux)
800 zł
400 zł
Aktualizacja z wersji 21 (Linux)
1200 zł
600 zł
Wcześniejsze wersje (Linux)
1600 zł
800 zł
Dodatkowo za moduł rozliczania produkcji
300 zł
100 zł
Dodatkowo za moduł rozliczania inwestycji
300 zł
100 zł
Dodatkowo za moduł Usługi
300 zł
100 zł

System Finansowo – Księgowy FK2017 + NRP 2017***
1500 zł
500 zł
Aktualizacja z wersji 2016 450 zł 137,50 zł
Aktualizacja z wersji 2015 750 zł 237,50 zł
Aktualizacja z wersji 21 1050 zł 337,50 zł
Aktualizacja z wersji starszych 1500 zł 500 zł

System Finansowo – Księgowy FK2017 dla Biur Rachunkowych + NRP 2017***
3000 zł
1000 zł
Aktualizacja z wersji 2016 900 zł 275 zł
Aktualizacja z wersji 2015 1500 zł 475 zł
Aktualizacja z wersji 21 2100 zł 675 zł
Aktualizacja ze starszej wersji 3000 zł 1000 zł

Nowy Rejestrator Podatkowy NRP 2017***
500 zł
200 zł
Aktualizacja z Rejestratora Podatkowego 200 zł 100 zł

Integrator JPK 2017 – System kontroli i wysyłki JPK
900 zł
nd
Aktualizacja roczna
450 zł
 nd

Hurtownia Danych 5
600 zł
150 zł**
Aktualizacja z wersji 4 (25%) 150 zł 37,50 zł**
Aktualizacja z wersji 3 (+20%) 180 zł 45 zł **

SOOT 2017 START (Windows znakowy) (pełna wersja) do 3 stanowisk/oddziałów
600 zł 600 zł
Przejście  z wersji 2016 (SOOT START) 200 zł 200 zł
Przejście z wersji DOS (minimum 2015 wersja DOS) lub aktualizacja z wersji 2015 (SOOT START) 400 zł 300 zł

OPIEKA AUTORSKA

Użytkownicy programu posiadający podpisane umowy opieki autorskiej otrzymują nowsze wersje w ramach ryczałtu.


Dodatkowe niezależne moduły uzupełniające:

Funkcjonalność
Cena*
Obsługa składów konsygnacyjnych w SOOT ustalana indywidualnie
Obsługa programu lojalnościowego w SOOT (każdy oddział)  500 zł
CRM – obsługa kontaktów i reklamacji
1000 zł
SYMFONIA-FK – łącznik SOOT-SYMFONIA Finansowo-Księgowy- w cenie instalacja i konfiguracja /ok. 4 godziny/
1000 zł
SYMFONIA-KPR – łącznik SOOT-SYMFONIA Księga Przychodów i Rozchodów- w cenie instalacja i konfiguracja /ok. 2 godziny/
500 zł
DEPOZYT – obsługa depozytu (dodatkowe stanowisko +400zł)
1200 zł
OPAKOWANIA PŁATNE – Moduł analitycznego rozliczania opakowań płatnych
900 zł
Generator zamówień do dostawcy (każdy oddział)
500 zł
Ustawienie mechanizmów zdalnej wysyłki plików
ustalane indywidualnie

PRAKTYKA FIRMY

Zgodnie z dotychczasową praktyką firma KJM będzie wspomagać użytkowników starszych wersji tylko od wersji 21. Użytkownicy starszych wersji od 21 programu SOOT aby skorzystać z usług firmy KJM, muszą posiadać aktualną wersję.


* Cena NETTO

** Ilość stanowisk generujących dane

***NRP – Nowy Rejestrator Podatkowy – z uwagi na zmiany oprogramowania związane z tworzeniem plików JPK VAT konieczne są dodatkowe prace konfiguracyjne (min. 1 rbg) w przypadku Biur Rachunkowych zakres prac ustalamy indywidualnie

 

Nowy cennik oprogramowania wchodzi w życie od dnia 01.11.2016 r.

CENNIK USŁUG W RAMACH PAKIETÓW*


1. PAKIET KWARTALNY  w cenie 270,00 zł /ważny 3 miesiące/   – automatyczne przedłużenie** tańsze o 20% /216,00 zł/ W ramach pakietu cena:

 • usługi 0,5 h wynosi 45 zł – pakiet automatycznie przedłużony – 36 zł
 • konsultacji tel. wynosi 22,50 zł – pakiet automatycznie przedłużony 18 zł

2. PAKIET PÓŁROCZNY  w cenie 486,00 zł /ważny 6 miesięcy/   – automatyczne przedłużenie** tańsze o 20% /388,80 zł/ W ramach pakietu cena:

 • usługi 0,5 h wynosi 40,50 zł – pakiet automatycznie przedłużony – 32,40 zł
 • konsultacji tel. wynosi 20,25 zł – pakiet automatycznie przedłużony 16,20 zł

3. PAKIET ROCZNY w cenie 918,00 zł /ważny 12 miesięcy/ – automatyczne przedłużenie** tańsze o 20% /734,40 zł/ W ramach pakietu cena

 • usługi 0,5 h wynosi 38,25 zł – pakiet automatycznie przedłużony – 30,60 zł
 • konsultacji tel. wynosi 19,13 zł – pakiet automatycznie przedłużony 15,30 zł

 • zgłoszenia w trybie ekspresowym – poza wszelką kolejnością  – cena podwyższona o 50%
 • zgłoszenia do wykonania poza godzinami pracy firmy              – cena podwyższona o 50%
 • obsługa klientów z przedostatnią wersją programu                   – cena podwyższona o 50%
 • obsługa klientów ze starszymi wersjami programu                    – cena podwyższona o 100%
 • skorzystanie z cennika pakietowego zobowiązuje klienta do przelania środków przed wykonaniem usługi

/w tytule przelewu nazwa pakietu lub na żądanie wystawiamy fakturę PRO-FORMĘ na pakiet/


USŁUGI W RAMACH CENNIKA SOS* Zgłoszenia od klientów nie mających wykupionego pakietu wykonywane będą wg cennika SOS* 160 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy

 • dopłata dla klientów posiadających starszą wersję programu – cena podwyższona o 50%
 • skorzystanie z cennika SOS zobowiązuje klienta do przelania środków przed wykonaniem usługi

/w tytule przelewu nazwa pakietu lub na żądanie wystawiamy fakturę PRO-FORMĘ na pakiet/ * Wszystkie ceny są cenami netto ** Opcja automatycznego przedłużenia generuje automatycznie dokument sprzedażowy /fakturę pro-formę/ najpóźniej 7 dni przez zakończeniem okresu działania pakietu lub przy wykorzystaniu kwoty na wykonanie zlecenia.  Środki z niewykorzystanych pakietów przechodzą na kolejny pakiet tylko w przypadku skorzystania z opcji automatycznego przedłużenia.


Godziny pracy zaokrąglane są do 30 minut w górę. W przypadku pracy u klienta doliczamy ryczałtowo dojazd w wysokości: Olsztyn – 30 minut, poza Olsztynem – ryczałt kilometrowy – 1km=1,35 zł netto. Godziny pracy firmy: poniedziałek-piątek 8-15.


USŁUGI ROZLICZANE W RAMACH PAKIETÓW

Lp.

Serwis oprogramowania

Netto

1

Nadzór eksploatacyjny oprogramowania

90.00

2

Szkolenie u klienta

90.00

3

Szkolenie w siedzibie KJM

80.00

4

Prace projektowo-programowe na zlecenie

150.00

5

Przygotowanie danych do urzędu skarbowego

200.00

6

Konsultacje telefoniczne (za każde rozpoczęte 15 minut)

22.50