Biuletyny 2015

30.11.2015

Biuletyn informacyjny nr 23 z dnia 30.11.2015 "SOOT WERSJA 2016"

System SOOT jest na bieżąco konserwowany, dostosowywany do nowych konstrukcji prawnych i rozszerzany o nowe funkcjonalności.

Wśród jego największych zalet jest bardzo korzystny stosunek funkcjonalności do ceny. Brak dodatkowych opłat licencyjnych na oprogramowanie serwerowe, serwery bazy danych czy usługi terminalowe kilkukrotnie obniża rzeczywiste koszty eksploatacji systemu. Zastosowane technologie są niezawodne o czym świadczą klienci pracujący w trybie 24h/7d. Bardziej zaawansowani klienci mają możliwość wykonywania szczegółowych analiz przy pomocy Hurtowni Danych.
Powyższe sprawia, że że mimo zmieniającej się rzeczywistości i powstawania rozwiązań w innych technologiach program SOOT stanowi i stanowić będzie nadal atrakcyjną ofertę oprogramowania

Przedstawiamy listę podstawowych modyfikacji programowe w SOOT w wersji 2016.

 • Możliwość dowiązania kosztu transportu do dokumentu w celu określenia urealnionej ceny zakupu na kartach materiałowych
 • Możliwość rejestracji korekt zakupu – bonusy posprzedażne z jednoczesnym określeniem urealnionej ceny zakupu na kartach materiałowych. /opcja odpłatna – wymaga używania programu w wersji 2016/
 • Możliwość podglądu marży podczas opracowania dokumentu w stosunku do urealnionej ceny zakupu
  /z uwzględnieniem kosztu transportu, oraz z uwzględnieniem otrzymanych bonusów posprzedażnych.
 • Możliwość uzyskania zestawień w hurtowni danych od ver. 5 w odniesieniu do urealnionej ceny zakupu.
 • Mechanizm samodzielnego parametryzowania i konfigurowania odczytu dokumentów zakupu otrzymywanych od dostawców w różnych standardach CSV.
 • Możliwość wydruku sumarycznego asortymentu z dokumentów niezatwierdzonych w trakcie obsługi inwentaryzacji
 • Możliwość zdefiniowania standardu GS1 oddzielnie dla każdej grupy asortymentowej /tym samym dla każdego dostawcy/ dla asortymentu przyjmowanego z kodami EAN grupy ‚2’ nadanymi przez dostawcę. /Dotychczas parametr definiował globalnie standard GS1 kodu EAN dla każdej podgrupy kodu grupy ‚2’/
 • Wprowadzenie mechanizmu automatycznego zdejmowania ze stanu wg metody FIFO z kart materiałowych przy ustawionym parametrze „każdy zakup na oddzielną kartę materiałową”
 • Możliwość użycia czytnika kodu kreskowego do dowiązania towaru własnego do towaru dostawcy podczas importowania dokumentu zakupu.
 • Możliwość użycia czytnika kodu do wprowadzania dokumentów do zbiorówki
 • Możliwość podglądu karty materiałowej wraz z danymi starego roku po rozdzieleniu lat.
 • Możliwość wpisania numeru faktury, której dotyczy nota opakowaniowa podczas opracowania noty
 • Możliwość użycia filtru włączającego lub wyłączającego dokumenty WZ na wydruku dokumentów nierozliczonych dla ustawionego parametru „stosowanie wpłat do dokumentów WZ”
 • Podgląd daty ostatniego zakupu asortymentu podczas opracowania dokumentu sprzedaży

Od 1.01.2016 wszelkie zgłoszenia dotyczące programów nie objętych aktualną gwarancją będą rozwiązywane jedynie w formie odpłatnej wg cennika usług podwyższonego o 50% lub 100% w zależności od używanej przez użytkownika wersji.

Należy pamiętać że klient może eksploatować dodatkowe systemy i moduły powiązane z SOOT. Programy te również muszą być aktualizowane do zmian prawnych i zmian w samym systemie SOOT. Z tych powodów konieczne może być aktualizacja tych systemów i modułów. Koszty aktualizacji wynoszą maksymalnie 20% ceny standardowej systemu lub modułu w przypadku aktualizacji o jedną wersję.

Firmy, które do 31.12.2015 dokonają zamówienia nowej wersji programu SOOT korzystają z 20 % rabatu przy zakupie aktualizacji programu, a firmy które do 31.01.2016 dokonają zamówienia korzystają z 10 % rabatu.

Ceny dopłat do nowej wersji:

Cena dopłaty do nowej wersji SOOT na płaszczyźnie LINUX wynosi:

 • dla użytkowników wersji 2015400 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 21 800 zł za podstawowe stanowisko i 400 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 201200 zł za podstawowe stanowisko i 600 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 1600 za podstawowe stanowisko i 800 zł za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji SOOT na płaszczyźnie DOS wynosi:

 • dla użytkowników wersji 2015300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 21600 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 20900 zł za podstawowe stanowisko i 300 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 1200 zł za podstawowe stanowisko i 400 zł za każde dodatkowe

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Informujemy jednocześnie, że gwarancją producenta objęta jest zawsze ostatnia wersja programu.

31.12.2015 kończy się okres gwarancyjny dla wersji 2015.

29.06.2015

Biuletyn informacyjny nr 22 z dnia 29.06.2015 "ZMIANY W USTAWIE O VAT Z DNIA 01.07.2015"

Od 1 lipca 2015 wchodzą nowe przepisy dotyczące ustawy o Podatku od towarów i usług VAT.
Zgodnie z nowelizacją sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT podlega stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko w sytuacji, gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
Powiększona została lista towarów, co do których należy zastosować odwrotne obciążenie
W przypadku telefonów, tabletów czy laptopów mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Na kartotekach towarowych wprowadzono możliwość oznaczenia towarów „odwrócony VAT – elektronika”, w odniesieniu do których obowiązuje limit 20 000 netto.
W programie wersji 2015 wprowadzono mechanizm umożliwiający wybór stawki VAT przy opracowaniu faktur VAT dla towarów zakupionych ze stawką „odwrócone obciążenie”. Dotychczas wszystkie towary zakupione w ten sposób sprzedawane były na faktury ze stawką „odwrócone obciążenie”.
Decyzję – czy sprzedaż towarów dokonać wg stawki „odwrócony vat”, czy wg stawki podstawowej podejmuje wystawca dokumentu. Odpowiada on również za prawidłowość wyboru stawki VAT.
W celu ułatwienia podjęcia decyzji o wyborze stawki VAT podczas sprzedaży, w programie SOOT wersji 2015 wprowadzono możliwość oznaczenia na karcie kontrahentów czynnego podatnika VAT. Dla kontrahentów nie oznaczonych jako czynny podatnik VAT pojawi się komunikat ostrzegawczy.
Operator ma do wyboru:

 • oznaczyć kontrahenta jako czynny podatnik VAT i dokonać sprzedaży wg stawki OV
 • dokonać sprzedaży wg podstawowej stawki VAT
 • dla towarów oznaczonych „odwrócony VAT – elektronika” i kontrahenta oznaczonego jako czynny podatnik VAT, operator każdorazowo wybiera przy sprzedaży, wg której stawki wykonana zostanie transakcja.

Nowelizacja nakłada również obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym.
W programie wprowadzono możliwość opracowania i wydrukowania zestawienia podsumowującego transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. W takim zestawieniu znajdą się informacje takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika nabywającego towar lub usługę,
 • łączna wartość towarów i świadczonych usług

Użytkowników programu SOOT zainteresowanych powyższymi funkcjonalnościami prosimy o kontakt telefoniczny.Użytkownicy programu SOOT wersji 2015 otrzymują powyższe zmiany nieodpłatnie.
Będzie możliwość wysyłania informacji o transakcjach z odwróconym obciążeniem w wersji elektronicznej, po udostępnieniu odpowiednich formularzy przez Ministerstwo. O tej funkcjonalności poinformujemy Państwa w następnym biuletynie.

Biuletyny 2014

Biuletyn informacyjny nr 21 z dnia 15.12.2014 "PROGRAMY W WERSJI 2015"

Informujemy, że od 1.01.2015 zmianie ulegają zasady numerowania wersji wszystkich programów autorstwa naszej firmy. Numer wersji będzie numerem roku, na który wersja programu obowiązuje.

Od  15.12.2014 wprowadzamy do dystrybucji nową wersję programu SOOT o numerze 2015.
Zakup nowej wersji programu, stanowi jednocześnie odnowienie gwarancji. Gwarancja uprawnia użytkowników do zgłaszania błędów oprogramowania , a na firmę KJM nakłada obowiązek nieodpłatnego usunięcia usterki.

Błędem oprogramowania jest pojawienie się powtarzalnych komunikatów błędów podczas uruchamiania wybranych funkcji lub generowanie dokumentów niezgodnych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Wszelkie rozwiązania indywidualne dla klientów wykonywane będą tylko dla klientów posiadających aktualną wersją programu.
Błędy w zestawieniach które wynikają z uszkodzeń baz danych nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych i usuwane są odpłatnie poprzez naprawę bazy danych.
Gwarancja producenta na każdą wersję programu kończy się wraz z zakończeniem roku, na który obowiązuje.

Od 1.01.2015 wszelkie zgłoszenia dotyczące programów nie objętych aktualną gwarancją będą rozwiązywane jedynie w formie odpłatnej wg cennika usług podwyższonego o 50% lub 100% w zależności od używanej przez użytkownika wersji.

Firmy, które do 31.12.2014 dokonają zamówienia nowej wersji programu SOOT korzystają z 20 % rabatu przy zakupie aktualizacji programu, a firmy które do 31.01.2015 dokonają zamówienia korzystają z 10 % rabatu.

Powyższe zasady dotyczą także systemów FK, PD i wszystkich systemów pomocniczych współpracujących z programem SOOT

Najważniejsze modyfikacje programu SOOT w stosunku do wersji 21:

 • możliwość częściowego rozliczenia wpłaty zaliczkowej
 • możliwość rozliczenia zaliczki w euro
 • możliwość wystawienia faktury pro-forma w euro
 • rozszerzenie zakresu wysyłki faktury w formie elektronicznej do kontrahenta
 • możliwość wykonania dowolnego wydruku na drukarkę alternatywną
 • możliwość identyfikacji paragonu do korekty poprzez zeskanowanie kodu kreskowego paragonu
 • możliwość uzyskania analityki cen indywidualnych każdego towaru i kontrahenta
 • możliwość dowiązania kodu GLN do określania miejsca dostawy na zamówieniach do dostawców
 • zestawienie kontrolne zakupów ze stawką inną niż na kartotece.
 • możliwość założenie filtru na dokumenty wybranego kontrahenta, lub filtru na dokumentu nieodczytane przy imporcie
 • eksport dokumentów do systemów zewnętrznych w formacie programu „hipermarket”
 • kopiowanie zawartości dokumentu do nowego lub istniejącego dokumentu

Nowe rozwiązania w programie Kadrowo-Płacowym:

Przygotowywanie elektronicznych plików XML do wykorzystania w formularzach interaktywnych Ministerstwa Finansów

 • w/w pliki obejmują PIT11 PIT4R oraz po opublikowaniu także PIT40
 • po utworzeniu pliku program automatycznie otworzy stosowny Formularz Interaktywny umożliwiając import danych sprawdzenie podpisanie i wysłanie deklaracji PIT

Ceny dopłat do nowej wersji:

Cena dopłaty do nowej wersji SOOT na płaszczyźnie LINUX wynosi:

 • dla użytkowników wersji 21400 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 20800 zł za podstawowe stanowisko i 400 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 191200 zł za podstawowe stanowisko i 600 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 1600 za podstawowe stanowisko i 800 zł za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji Kadry-Płace na płaszczyźnie Windows/Flagship wynosi:

 • dla użytkowników wersji 13.1150

Cena dopłaty do nowej wersji FK i PD na płaszczyźnie LINUX wynosi:

 • dla użytkowników wersji 21450 zł za podstawowe stanowisko i 137,50 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 20750 zł za podstawowe stanowisko i 237,50 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 19 – 1050 zł za podstawowe stanowisko i 337,50 za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 1500 zł za podstawowe stanowisko i 500 zł za każde dodatkowe

Łączniki i moduły dodatkowe – odnowienie gwarancji 15 % kwoty bazowej, gwarancja nie obejmuje modyfikacji wynikających ze zmian specyfikacji innych niż zmian przepisów prawa.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

 

Informujemy jednocześnie, że gwarancją producenta objęta jest zawsze ostatnia wersja programu.

31.12.2014 kończy się okres gwarancyjny dla wersji 21.

Biuletyn informacyjny nr 20 z 20.11.2014 "Kadry-płace eksport danych do systemu e-deklaracje"

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom system Kadry-Płace został rozszerzony o możliwośc eksportu plików XML do systemu e-Deklaracje.

Możliwe do eksportowania są PIT-11 oraz PIT-4R  oraz po ukazaniu się rozporządzeń także PIT-40 (jeżeli dalej zakład pracy będzie musiał dla chętnych przygotowywać ten dokument)

Z uwagi na to że sposób eksportu (każdy pracowniki oddzielnie) oraz wysyłki (z poziomu formularzy interaktywnych) różni się od sposobu wysyłania dokumentów do ZUS sugerujemy zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa Finansów

Sama modyfikacja systemu (wraz z aktualnymi wzorcami XML i PDF) dostępna jest w standardowej cenie aktualizacji  dla JEDNEJ FIRMY 150,- netto

Jednocześnie przypominamy że najnowsze wersje systemu Kadry-Płace działają teraz tylko w tzw wersji Windows/Flagship. Te firmy które jeszcze nie zaktualizowały systemu do tego wydania muszą sie liczyć z dodatkowym wydatkiem 100,- na zmianę konfiguracji oprogramowania na KAŻDYM komputrze w firmie

Z uwagi na to że nie wszystkie firmy korzystają z formularzy interantywnych MF e-Deklaracje należy przewidzieć czas na instalację odpowiedniego oprogramowania oraz ewentualnie narzędzi do podpisów elektronicznych. W przypadku gdy Państwo samodzielnie nie poradzą sobie z instalacją wg opisów Ministerstwa Finansów będziemy świadczyć dodatkowe usługi.

Z uwagi skrócenie urzędowych terminów na zgłaszanie deklaracji i możliwe dodatkowe spiętrzenie prac proszę o ewentualne rezerwacje wcześniejsze chęci korzystania z nowych ułatwień przygotowanych przez KJM sp. z o.o.

Biuletyny 2013

Biuletyn informacyjny nr 19 z dnia 30.12.2013 "ZMIANY W VAT NA ROK 2014"

Przypominamy, że od początku 2014 roku zmieniają się zasady dotyczące podatku VAT.
Wszyscy użytkownicy wersji 21 mają zapewnione dostosowanie oprogramowania do w/w zmian z ramach rękojmi podobnie jak abonenci „opieki autorskiej”

Pozostali użytkownicy systemu SOOT powinni albo uaktualnić oprogramowanie do wersji minimum 21 albo zastosować wewnętrzne rozporządzenia księgowości. Eksploatacja starszych wersji systemu SOOT może powodować wystawienie dokumentów niezgodnych z nowymi przepisami. W szczególności starsze wersje drukują tekst „data sprzedaży” który określa datę wystawienia Faktury, który jest niezgodny z „datą sprzedaży” w rozumieniu nowej ustawy. Podobnie problem z wydrukiem poprawnego rejestru VAT w przypadku daty dostawy innej niż data wystawienia dokumentu.

Podstawowymi zmianami w systemie SOOT w związku z nowymi przepisami VAT będą:

 • zmiana dotycząca dokumentów WZ do Faktur/Paragonów. Dotychczas był to dokument „swobodnie” traktowany gdyż dopiero Faktura/Paragon była podstawą do naliczania podatku VAT. Obecnie nie jest możliwe takie „swobodne” traktowanie dokumentu WZ. Wydruk WZ do Faktury/Paragonu będzie skutkował utworzeniem numeru Faktury oraz zablokowaniem zmian w dokumencie albo dokument zostanie zamieniony na WZ do Faktury zbiorczej. W przypadku pozostawienia rodzaju dokumentu możliwe będzie jedynie wydrukowanie Faktury/Paragonu oraz ewentualnie zmiana daty dostawy (nowy istotny element związany z VAT) na późniejszą w stosunku do daty dokumentu
 • wprowadzenie daty dostawy do dokumentów rozchodowych która ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego (wydruk rejestrów VAT). W zasadzie istotne jest gdy dostarczenie towaru/usługi nastąpi w miesiącu następnym niż moment utworzenia/wydrukowania dokumentu rozchodowego czy nawet wydania towaru z magazynu. Obecnie istotne jest dostarczenie dla odbiorcy (największa zmiana w przepisach !!!)
 • zablokowanie zmian cen (upustów) przy tworzeniu faktur zbiorczych, gdyż inaczej niemożliwe byłoby poprawne obliczenie podatku VAT wg nowych zasad (na datę dostawy)
 • wydruki rejestrów VAT na wyżej opisane daty dostarczenia towaru/wykonania usługi stąd rejestr VAT będzie uwzględniał WZ do faktur zbiorczych nie zaś same faktury zbiorcze
 • po stronie zakupowej szczególną uwagę należy zwrócić na daty gdyż na datę dostawy (PZ) a nie na datę dokumentu będzie tworzony rejestr zakupów

Informujemy, że od 01.01.2014r. w wersji SOOT 21 możliwe będzie numerowanie dokumentów z podziałem na miesiące czyli możliwa będzie oddzielna numeracja dokumentów nie tylko w obrębie roku ale też miesiąca.
Przykładowo możliwe będzie numerowanie:

1/1/01/2014 – pierwszy dokument z magazynu 1 w styczniu 2014

2/1/01/2014 – drugi dokument z magazynu 1 w styczniu 2014
1/1/02/2014 – pierwszy dokument z magazynu 1 w lutym 2014
35/1/05/2014 – trzydziesty piąty dokument z magazynu 1 w maju 2014

Jeżeli są Państwo zainteresowani takim numerowaniem dokumentów od początku 2014 roku bardzo prosimy o kontakt z biurem KJM 89 527-38-69 lub e-mail pomoc@kjm.pl

Zmiana sposobu numerowania w ciągu roku także będzie możliwa jednak może wiązać się z dodatkowymi pracami serwisu KJM oraz odpowiedniemu dostosowaniu się działów sprzedaży do zmian co nie będzie operacją natychmiastową.

Biuletyn informacyjny nr 18 z dnia 12.11.2013 "LINUX - alternatywa dla DOS"

Zapewnienie z jednej strony komfortu pracy „graficznych” systemów operacyjnych oraz zalet i funkcjonalności rozwiązań serwerowych Linux spowodowało konieczność zmiany podejścia do konfiguracji głównego (jedynego) komputera w „małej” firmie wykorzystującej rozwiązania KJM.

W tym rozwiązaniu główny komputer pracuje w systemie Linux Ubuntu Desktop z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiającym m.in. obsługę poczty elektronicznej, przeglądanie stron internetowych czy obsługę plików w formacie MS Office. Dodatkowo system jest odpowiednio skonfigurowany do pracy w linux`owej wersji systemu SOOT wraz z obsługą drukarek fiskalnych, igłowych, atramentowych i laserowych.
Właściwości systemu Ubuntu umożliwiają wykorzystanie takiego komputera jako „mały” serwer oraz podłączanie do niego kolejnych stanowisk sieciowych do pracy w sieci lokalnej lub sieci rozległej (przez internet). W systemie Ubuntu dostępna jest cała gama programów będących funkcjonalnymi odpowiednikami programów znanych z systemu Windows.Co zyskuje użytkownik instalując LINUX – UBUNTU:
 • darmowy oraz bezpieczny system operacyjny,
 • możliwość zdalnego połączenia (przez internet) do programu,
 • zdecydowane zwiększenie niezawodności pracy sieciowej,
 • uniezależnienie się od wersji systemu operacyjnego, a jak wiadomo 8 kwietnia 2014 Microsoft kończy wspieranie Windows XP,

Przykładowe konfiguracje:

Trzy stanowiska serwer z danymi oraz drukarką sieciową (igłowa, laserowa) Trzy stanowiska (rolę serwera pełni jedna ze stacji roboczych) Konfiguracja jednostanowiskową z drukarką:

 


Poniżej kilka zrzutów z ekranu systemu LINUX UBUNTU wraz z uruchomionymi programami użytkowymi.

Uruchomiony SOOT

Uruchomione programy : Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Pakiet Open/LibreOffice

 

Panel sterowania wraz z eksploratorem pulpitu

Podstawowa konfiguracja możliwa jest dzięki kilku krokom:

 1. Na komputerze instalowany jest LINUX (UBUNTU) wraz graficzną obsługą interfejsu (www, poczta, open/libre office itp). Obsługa jest bardzo podobna do Windows. Instalacja oraz konfiguracja systemu do pracy z SOOT – 400 zł/
 2. Dołączony czytnik kodów, drukarka fiskalna i/lub drukarka dodatkowa (laserowa, atramentowa, igłowa)

W niskiej cenie 600 zł/netto oferujemy po leasingowe komputery DELL/HP z gwarancją, które mogą służyć jako stacje robocze lub jako serwery w w/w przykładowych konfiguracjach.

Więcej informacji na stronie www.kjm.pl i u konsultantów pod numerem 89 527-38-69

Biuletyn informacyjny nr 17 z 27.09.2013 "Zmiana zasad rozliczania VAT na wyroby stalowe"

W związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Finansów zmianą zasad rozliczania VAT na wyroby stalowe firma KJM Sp z o.o. przygotowała funkcjonalności, które spełnią wymogi zmiany w ustawie.

Od dnia 1.10.2013 r. Rozszerzona zostaje lista towarów objętych zasadą odwrotnego opodatkowania. /Załącznik nr 11 do ustawy o podatku VAT/ http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,42,42,2406,,,ustawa-z-dnia-26072013-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od.html

W myśl zasady odwrotnego opodatkowania podatek należny odprowadza odbiorca końcowy.

W praktyce w obrocie towarami ujętymi w załączniku nr 11, na wszystkich szczeblach pośrednich sprzedaży będzie stosowana stawka 0%, natomiast przy sprzedaży dla odbiorcy detalicznego /na paragon/ – stawka 23%.

Funkcjonalność taka nie jest możliwa przy użyciu dotychczasowych wersji programu.

Firmy, które handlują towarami ujętymi w załączniku nr 11 ustawy zainteresowane nowymi funkcjonalnościami prosimy o kontakt do KJM Sp z o.o.

 

„Załącznik nr 11

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
1 2 3
1 24.10.12.0 Żelazostopy
2 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
3 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
4 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
5 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
6 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
7 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
8 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
9 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
10 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
11 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
12 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
13 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
14 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
15 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
16 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
17 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
18 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
19 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
20 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
21 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
22 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
23 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
25 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
26 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
27 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
28 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
29 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
30 38.11.51.0 Odpady szklane
31 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
32 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
33 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
34 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
35 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
36 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
37 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
38 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
39 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
40 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
41 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy”

Biuletyn informacyjny nr 16 z 12.02.2013 "Nowa wersja programu Finansowo-Księgowego FK20"

Informujemy, że dostępna jest nowa wersja programu Finansowo-Księgowego o numerze 20.
Nowa wersja systemu FK posiada mechanizmy umożliwiające zidentyfikowanie dokumentów, które zgodnie z ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce  z dnia 16 listopada 2012roku są podstawą do wyliczenia podatku dochodowego oraz naliczonego podatku VAT.

W module rozrachunki dodano zestawienia:

 • Wydruk faktur zaległych do wyjęcia z kosztu uzyskania przychodu
 • Wydruk faktur zaległych do wprowadzenia do kosztu uzyskania przychodu
 • Wydruk faktur zaległych do wyjęcia z odliczenia VAT
 • Wydruk faktur zaległych do wprowadzenia do odliczenia VAT

 


Cena dopłaty do nowej wersji FK jedno firmowa:
dla użytkowników wersji 19 – 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
dla użytkowników wersji 18 – 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
dla użytkowników wcześniejszych wersji – 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
Cena dopłaty do rejestratora podatkowego PD 100zł.

Cena dopłaty do nowej wersji FK dla biur rachunkowych:
dla użytkowników wersji 19 – 600 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
dla użytkowników wersji 18 – 840 zł za podstawowe stanowisko i 280 zł za każde dodatkowe
dla użytkowników wcześniejszych wersji – 960 zł za podstawowe stanowisko i 320 zł za każde dodatkowe
Cena dopłaty do rejestratora podatkowego PD 200zł.

Biuletyny 2012

Biuletyn informacyjny nr 15 z 18.12.2012 - "Nowa wersja programu SOOT 20"

Na przełomie roku 2012/2013 wchodzą w życie zmiany prawne, które wymuszają zmiany w systemach informatycznych. Zmiany przepisów zawiera m.in. ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce oraz rozporządzenie ministra Finansów z 11.12.2012 w sprawie wystawiania faktur i faktur elektronicznych.

Podstawowe zmiany dotyczące wystawiania dokumentów:

 • Zmiany nazwy oraz zawartości dokumentujących sprzedaż (Faktur)
  • informacja rodzaju faktury i sposobie rozliczania
  • faktury uproszczone
  • metoda kasowa
  • „samofakturowanie” – sprzedawca może przenieść na mocy porozumienia obowiązek wystawienia faktury na nabywcę, lub osobę trzecią
 • zmieniają się zasady wystawiania faktur zbiorczych
 • zlikwidowany zostaje dokument „Faktura wewnętrzna”

Podstawowe zmiany dotyczące rozliczania dokumentów:

 • Nabywca, który nie opłacił faktury zakupu w terminie 30 dni od daty płatności będzie zobowiązany do wyjęcia z kosztów uzyskania przychodów niezapłaconą kwotę. Po późniejszym opłaceniu faktury przedsiębiorca będzie mógł ją zaliczyć do kosztów uzyskania w miesiącu, w którym opłacił fakturę.

 • Nabywca, który nie opłacił faktury w terminie 150 dni od daty płatności będzie ponadto zobowiązany do skorygowania naliczonego podatku VAT od nieopłaconej faktury. Jeżeli tego nie zrobi – czeka go kolejna sankcja w wysokości 30% wartości VAT.

 • Dla firm o statusie „Mały przedsiębiorca” (obrót do 1.2 mln euro brutto) VAT może być rozliczany metodą kasową. Uproszczenie w sposobie otrzymywania statusu MP oraz niewątpliwe korzyści podatkowe posiadania tego statusu zwiększą ilość faktur zakupowych i kosztowych, które będą miały zdefiniowaną na fakturze metodę kasową rozliczania VAT. Wszystkie firmy (nie tylko MP) będą musiały uwzględnić dokumenty rozliczane metodą kasową wg nowych zasad.

W związku z powyższym firma KJM włączy do wersji 20 systemu SOOT niezbędne zmiany w systemie takie jak nowe pola do oznaczeń kontrahentów, dokumentów terminów płatności, okresów sprawozdawczych, znaczników kosztowych i podatkowych jak również zmiany szablonów wydruków dokumentów sprzedażowych i zakupowych, sposobu oznaczania dokumentów oraz nowych dodatkowych zestawień podatkowych (dochodowy i VAT)

Wersja 20 posiadać będzie także inne użyteczne zmiany (m.in.):

 • Możliwość zablokowania upustu dla wybranej pozycji dokumentu.
 • Możliwość opracowania dokumentu DW z zamówienia na kolektorze
 • Nowy uniwersalny standard eksportu pliku do systemów zewnętrznych – EDI
 • Blokada upustu dla pozycji z ręcznie zmienioną ceną na dokumencie
 • Możliwość sprzedaży poniżej ceny zakupu dla operatora z uprawnieniami supersprzedawcy
 • oraz wiele innych

Firmy, które do 31.12.2012 dokonają zamówienia nowej wersji programu korzystają z 10% rabatu przy zakupie aktualizacji programu.


Ceny dopłat do nowej wersji:

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie LINUX wynosi:
– dla użytkowników wersji 19 – 400 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 18 – 560 zł za podstawowe stanowisko i 250 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 17 – 640 zł za podstawowe stanowisko i 300 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wcześniejszych wersji 720 zł za podstawowe stanowisko i 360 zł za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie DOS wynosi:
– dla użytkowników wersji 19 – 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 18 – 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 17 – 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wcześniejszych wersji 540 zł za podstawowe stanowisko i 180 za każde dodatkowe

Biuletyn informacyjny nr 14 z 11.01.2012 "SOOT wersja 19 - nowości w programie"

KJM sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować nową wersję programu SOOT wersja 19

Dalszy rozwój oprogramowania SOOT odbywał się będzie tylko w wersji graficznej. Obecna wersja programu będzie ostatnią działającą w środowisku tekstowym.
Zakup programu SOOT wersji 19 w pierwszym kwartale br. będzie jednocześnie uprawniał do zakupu programu działającego w środowisku graficznym w momencie rozpoczęcia jego dystrybucji w dotychczasowej formie aktualizacji wersji – tj. w cenie 25% ceny aktualnego programu SOOT działającego w środowisku tekstowym.

Jednocześnie od 31.01.2012 zmienia cennik usług dla użytkowników naszego oprogramowania:
– dla użytkowników wersji 19 – cennik podstawowy
– dla użytkowników wersji 18 – cennik podstawowy +50 %
– dla użytkowników starszych wersji – cennik podstawowy +100 %

 


Podstawowe unowocześnienia wprowadzone do wersji 19 programu.

Możliwość wykonania każdego wydruku do pliku w formacie PDF
(Plik w formacie pdf można odczytać i wydrukować u każdego użytkownika komputera posiadającego popularny darmowy program Acrobat Reader. Format przydatny bardzo min do przesyłania zamówień do dostawcy)

Mechanizm kontroli odprowadzanych przez operatorów utargów
(Wprowadzony mechanizm umożliwia pełną bieżącą kontrolę zarówno nad utargami odprowadzanymi do operatora przyjmującego utargi, jak i odprowadzanymi do banku)

Rozliczenie podatku VAT od niezwróconych opakowań
(Mechanizm eliminuje bardzo praco- i czasochłonną czynność analizowania obrotów opakowań mającą na celu rozliczenie podatku vat od niezwróconych opakowań. Umożliwia utworzenie faktur VAT na niezwrócone opakowania, Umożliwia wydruki zestawień uzasadniających wystawione faktury VAT. Umożliwia także wyliczenie niezwróconych opakowań do dostawcy, a tym samym uzgodnienie ilości do wystawienia faktury vat przez dostawcę)

Wprowadzenie automatycznej korekty zakupu
Zdecydowanie ułatwia opracowanie korekt zakupu. Działa analogicznie jak automatyczne dokumenty sprzedaży.

Wprowadzenie do raportu kasowego wpłat posprzedażnych dokonywanych kartą płatniczą

(Umożliwia identyfikację operatora, który zdjął z rozrachunków dokument poprzez wpłatę kartą płatniczą. Zabezpiecza     przed nieuprawnionym zdjęciem z rozrachunków dokumentu. Umożliwia wydruk pokwitowania wpłaty kartą płatniczą dla wpłacającego)

Rozszerzenie mechanizmu kontroli przekroczenia przez odbiorcę maksymalnej kwoty kredytu
(Do wyliczenia pozostałej do wykorzystania kwoty kredytu program uwzględnia kwotę na liście dokumentów nierozliczonych, a także nie dowiązane dokumenty WZ do faktur zbiorczych)


Pozostałe rozszerzenia programu SOOT w wersji 19

– Możliwość scalenia kilku wpłat zaliczkowych zarejestrowanych do różnych zamówień w celu rozliczenia wpłat jedną fakturą rozliczającą
– Wprowadzenie stawki VAT „nie podlega VAT”
–  Możliwość rozliczenia inwentaryzacji do stanów bieżących
– Możliwość samodzielnego zdefiniowania na fakturze tekstu dotyczącego rozliczenia opakowań
– Automatyczne wprowadzenie korekty zakupu na właściwą kartę w przypadku, gdyby prowadzenie korekty powodowało stan ujemny
– Dostosowanie programu do obowiązujących od 1.01.2012 roku przepisów dotyczących zwrotu akcyzy od wyrobów węglowych
– Możliwość przeniesienia wybranych pozycji z jednego dokumentu do innego niezatwierdzonego dokumentu
– Eksport dokumentów sprzedaży do obcych systemów (EDI, BLUM, SMALL-BIZNES)
– Import zamówień odbiorców z innych systemów
– Możliwość wyświetlenia nagłówków zamówień od odbiorców w filtrze na jedynie zamówienia niezrealizowane
– Możliwość zdefiniowania promocji na wybrany znacznik karty
– Dodatkowa kontrola raty zezwolenia na handel alkoholem podczas wystawiania dokumentu

Rozszerzenia dla wersji programu z rozliczeniem inwestycji.
– Możliwość wprowadzenia do zlecenia pozycji z marżą określoną w nagłówku zlecenia
– Pokazanie na ekranie nierozliczonych zaliczek przy poruszaniu się po liście zleceń


Ceny dopłat do nowej wersji:

Cena dopłaty do nowej wersji SOOT na płaszczyźnie DOS wynosi:
– dla użytkowników wersji 18 – 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 17 – 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 16 – 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wcześniejszych wersji 540 zł za podstawowe stanowisko i 180 za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji SOOT na płaszczyźnie LINUX wynosi:
– dla użytkowników wersji 18 – 400 zł za podstawowe stanowisko i 150 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 17 – 480 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 16 – 560 zł za podstawowe stanowisko i 250 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wcześniejszych wersji 640 zł za podstawowe stanowisko i 300 zł za każde dodatkowe

Biuletyny 2011

Biuletyn informacyjny nr 13 z 23.12.2011"Kontrola odprowadzenia utargu"

Informujemy, że do wersji 19 programu SOOT wprowadzony został mechanizm umożliwiający pełną kontrolę utargów odprowadzanych przez operatorów przyjmujących wpłaty.
Wprowadzając kwotę utargu w funkcji „opracowanie raportu kasowego” lub „Sprawdzenie salda kasy i odprowadzenie utargu”, operator musi określić formę odprowadzenia utargu.
Ma do wyboru dwie możliwości:

 • Kasa główna
 • Bank

W przypadku wyboru „Kasa główna” program tak jak dotychczas utworzy kwit KW na odprowadzeniu utargu.
Osoba uprawniona do przyjmowania utargów w trakcie przyjmowania gotówki od operatora wybiera z listy nierozliczonych utargów pozycje – program automatycznie tworzy kwit KP na zaznaczone pozycje. Pozycje zaznaczone zostają usunięte z listy nierozliczonych utargów. Pozostają na niej pozycje nierozliczone. Osoba uprawniona do przyjmowania utargów może wydrukować kontrolne zestawienie nierozliczonych utargów.
W przypadku wyboru „Bank” – program wprowadza odprowadzony utarg na listę dokumentów nierozliczonych na kontrahenta „Kasa Główna”.
W momencie otrzymania z banku potwierdzenia wpłaty w formie wyciągu bankowego – operator wprowadzając Wyciąg Bankowy – zdejmuje z rozrachunków na kontrahencie „Kasa Główna” kwotę utargu.
Operator nie mający uprawnień księgowości nie ma wglądu w stan rozrachunków kontrahenta „Kasa główna” – nie może w związku z tym zarejestrować żadnej wpłaty zdejmującej pozycję z listy rozrachunków na tym kontrahencie.
Utargi typu „Bank” wprowadzane są do rozrachunków do poziomu „Archiwum/2”.
Operator nie mający uprawnień księgowości ma w wersji 19 programu SOOT uprawnienia do wydruku listy nierozliczonych tylko z listy bieżącej. Nie zobaczy on na zestawieniu stanu rozrachunków na kontrahencie „Kasa Głowna”.
Powyższy mechanizm umożliwia pełną kontrolę programową nad odprowadzanymi utargami przez operatorów. Zabezpiecza też przed wglądem przez osoby nieuprawnione w saldo nierozliczonych utargów poszczególnych operatorów programu.
W najbliższym czasie ukażą się biuletyny związane z nową wersją SOOT19 wraz z innymi nowymi rozwiązaniami.

Biuletyn informacyjny nr 12 z 24.11.2011 "Nowa wersja programu Finansowo-Księgowego FK19"

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów udostępniamy kolejną edycję programu Finansowo Księgowego KJM FK19. Nową wersję wyposażono i wzbogacono o funkcjonalności:

 • Wydruk zestawień do pliku PDF
 • Możliwość dopisania i usunięcia pozycji w środku dokumentu księgowego
 • Zwiększenie maksymalnej wielkości dokumentu księgowego z 999 do 9999 pozycji
 • W menu – Rozliczanie płatności na liście wybieranych kont pokazanie sumy dokumentów nierozliczonych po stronie winien i po stronie ma dla każdego konta


 • Podgląd dokumentu z katalogu odczytowego SOOT-A dla odczytanych pozycji windykacyjnych
 • Automatyczne powiązanie dokumentów z wpłatami w sytuacji, gdy najpierw odczytujemy wpłatę, a później odczytujemy dokument
 • Odczytywanie dokumentów z programu SOOT możliwość automatycznego powiązania wpłat do dokumentów WZ z Fakturą zbiorczą i odwrotnie
 • Przy odczytach raportów kasowych i raportów obrotów z programu SOOT możliwość automatycznego powiązania wpłaty zaliczkowej z dokumentem rozliczającym zaliczkę i odwrotnie
 • Automatyczne poprawienie błędnych wartości pozostało do zapłaty w kontroli spójności danych windykacyjnych
 • Możliwość zaznaczenia wybranych pozycji w dokumencie z pokazaniem sumarycznych wartości po stronie WN i po stronie MA dla zaznaczonych pozycji
 • Możliwość optymalnego dowiązywania płatności na rozrachunkach po odczycie z SOOT-A
 • Dla dokumentów ręcznych KP lub KW możliwość wyboru wpisania treści dokumentu przy odczytach na nr kwitu kasowego lub tytułu płatności

 

Wersja 19 programu dostępna od dnia 01.12.2011. Zamówienia prosimy składać telefonicznie.

Cena dopłaty do nowej wersji FK19 – wersja jedno-firmowa

 • dla użytkowników starszych wersji 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji FK19 – wersja wielo-firmowa (biura rachunkowe)

 • dla użytkowników starszych wersji 600 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe

Biuletyn informacyjny nr 11 z 06.09.2011 "ZMIANA ZASAD OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA"

Informujemy, że od dnia 01.10.2011r. zmieniają się zasady obsługi eksploatacyjnej oprogramowania w firmie KJM. Obsługa klientów odbywać się będzie w systemie pakietowym, proponujemy do wyboru trzy pakiety obsługi oprogramowania:


 • Pakiet kwartalny w cenie netto 240  zawiera w sobie równowartość usług z zakresu oprogramowania na powyższą kwotę, kalkulowanych wg aktualnego cennika usług /np. może to być 6 interwencji zdalnych do 0,5 godz. każda w cenie jednostkowej 40 zł, 12 konsultacji telefonicznych do 15 minut każda w cenie netto 20 zł lub każdy z powyższych rodzajów obsługi o sumarycznej wartości 240 zł/. Pakiet uprawnia do uzyskania obsługi przez 3 miesiące od daty wykupienia pakietu.

 • Pakiet półroczny w cenie netto 432  zawiera w sobie równowartość usług na powyższą kwotę w cenie jednostkowej niższej o 10% od aktualnego cennika usług. Pakiet uprawnia do uzyskania obsługi przez 6 miesięcy od daty wykupienia pakietu.

 • Pakiet roczny w cenie netto 816  zawiera w sobie równowartość usług z zakresu oprogramowania na powyższą kwotę w cenie jednostkowej niższej o 15% od aktualnego cennika usług. Pakiet uprawnia do uzyskania obsługi przez 12 miesięcy od daty wykupienia pakietu.

Każdorazowo po wykonaniu usługi w ramach pakietu KJM przekaże dla klienta na skrzynkę e-mail informację o wykonanej usłudze, wartości wykonanej usługi, sumaryczną wartość wykonanych usług w ramach pakietu, kwotę pozostałą do wykorzystania w ramach pakietu.

Po wyczerpaniu kwoty w ramach pakietu, lub przekroczeniu terminu ważności pakiet powinien być odnowiony. Niewykorzystane kwoty nie przechodzą do kolejnego pakietu. Nie wykupienie kolejnego pakietu powoduje wykonywanie kolejnych usług wg podwyższonego cennika SOS.

Zlecenie automatycznego wystawienia kolejnego pakietu przez KJM po wyczerpaniu poprzedniego lub przekroczeniu terminu ważności powoduje 20% obniżkę ceny pakietu tj. dla pakietu kwartalnego 240 zł po obniżce 192 zł, pakiet półroczny 432 zł po obniżce 345,60 zł i dla pakietu rocznego 816 zł po obniżce 652,80 zł.

Ceny podstawowych usług wykonywanych w ramach pakietów:

Nazwa usługi

W pakiecie kwartalnym/*

W pakiecie półrocznym/*

W pakiecie rocznym/*

Nadzór eksploatacyjny oprogramowania (za każde rozpoczęte 0,5 godziny)

40 /*32

36 /*28,80

34 /*27,20

Konsultacja telefoniczna (za każde rozpoczęte 15 minut)

20 /*16

18 /*14,40

17 /*13,60

*cena przy uwzględnieniu rabatu za zlecenie automatycznego odnowienia pakietu w dowolnym wariancie


Usługi wykonywane w godzinach 8-16 w dni robocze.

Zgłoszenia wykonywane są wg kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia firm objętych umową o opieką autorską są wykonywanych są poza kolejnością.

Zgłoszenia w trybie ekspresowym – poza wszelką kolejnością – cena podwyższona o 50%.

Zgłoszenia do wykonania poza godzinami pracy firmy – cena podwyższona o 50%.

Obsługa klientów z przedostatnią wersją programu – cena podwyższona o 50%.

Obsługa klientów ze starszymi wersjami programu – cena podwyższona o 100%.


Zgłoszenia od klientów nie mających wykupionego pakietu wykonywane będą wg cennika SOS

 • nadzór eksploatacyjny zdalny – 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy

Zasady obsługi klientów mających podpisane umowy o opiekę autorską nie ulegają zmianie.

Biuletyn informacyjny nr 10 z 24.08.2011 "Co nowego w KJM"

Informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oraz dynamicznie rozwijającym się standardom rynkowym prowadzimy prace nad oprogramowaniem klasy ERP pracującym w trybie graficznym w środowisku Windows. Oprogramowanie będzie złożone z wielu modułów umożliwiających kompleksowe wspomaganie zarządzania firmą.

Celem podjętych prac jest zapewnienie integralności danych w trybie on-line w zakresie współpracy z otoczeniem zewnętrznym /np. obsługa zamówień internetowych przy użyciu przeglądarki internetowej/ oraz w zakresie integralności danych wynikających z opracowywanych w programie SOOT dokumentów z danymi księgowymi i danymi handlowymi w hurtowni danych. Integralność taką na dzień dzisiejszy uzyskuje się poprzez tworzenie plików wymiany i przenoszenie danych z jednego miejsca do drugiego.

Nowe oprogramowanie będzie zawierało wszystkie funkcjonalności merytoryczne, które zawiera nasze dotychczasowe oprogramowanie.

Opracowywana aktualnie kolejna wersja systemu SOOT (numer 19), będzie ostatnią wersją z interfejsem znakowym. Rozpoczęcie dystrybucji wersji 19 przewidujemy na czwarty kwartał roku 2011. Lista funkcjonalności nowej wersji będzie zaprezentowana na stronie www.kjm.pl i w oddzielnym biuletynie. Nie przewidujemy dalszego rozwoju tego oprogramowania.

Rozpoczęcie dystrybucji oprogramowania graficznego przewidujemy w drugiej połowie 2012 roku. Firmy mające podpisaną umowę w zakresie opieki autorskiej otrzymają nowy program bezpłatnie w ramach umowy. Dla klientów nie mających podpisanej umowy o opiekę autorską, którzy do dnia 31.12.2011 r. zakupią aktualizację programu do wersji 19, cena zakupu nowego programu będzie określona na poziomie 25% ceny rynkowej. Natomiast dla klientów, którzy do dnia 01.01.2012 nie zdecydują się na zakup aktualizacji do wersji 19 cena nowego systemu będzie obowiązywała wg standardowego cennika.

W zakresie obsługi oprogramowania graficznego zapewnimy klientom równie wysoki jak dotychczas standard obsługi ukierunkowany na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów.

Tak jak dotychczas będziemy wykonywać rozwiązania indywidualne na zlecenia klientów.

Biuletyn informacyjny nr 9 z 01.08.2011 "Nowy program SELLDROID"

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firma KJM wprowadza do sprzedaży w najbliższym czasie, oparty na najnowszej technologii ANDROID 2, wspomagający pracę handlowca w terenie, program SELLDROID.
Jest to funkcjonalne narzędzie, pracujące na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym. Aplikacja instalowana jest na urządzeniach typu TABLET lub TELEFONACH KOMÓRKOWYCH z systemem operacyjnym ANDROID. Po odpowiedniej konfiguracji urządzenia oraz serwera możliwa jest synchronizacja danych między systemem sprzedażowym a urządzeniem, poprzez Wi-Fi lub GPRS.
  

Dzięki aplikacji przedstawiciel handlowy będąc w terenie może m.in.:

 • przeglądać warunki handlowe
 • przeglądać kartoteki towarowe
 • przeglądać kartoteki kontrahentów
 • synchronizować dane w dowolnym momencie (GPRS-sieć komórkowa)
 • przyjmować zamówienia wg cen indywidualnych klienta ustawionych w centrali
 • podgląd stanu rozliczeń z klientem
 • sprawdzać stany magazynowe
 • podgląd poprzednich zamówień
 • obsługa rabatów

Program SELLDROID jest intuicyjny w obsłudze posiada przejrzysty graficznie interfejs zapewnia wygodę i szybkość pracy. Instalacja programu przebiega dynamicznie i nie sprawia problemów. Pełna integracja SELLDROID-a z systemem SOOT tylko od wersji SOOT19. Możliwość integracji z również z innymi systemami sprzedażowymi. Więcej informacji na www.selldroid.pl

 

Poniżej kilka zrzutów ekranowych aplikacji

Biuletyny 2010

Zmiana stawek VAT na drukarkach fiskalnych POSNET

Szanowni Państwo, 
Zapowiedź podniesienia stawek VAT już wkrótce stanie się faktem. Zgodnie z projektem zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, od stycznia 2011 roku wprowadzone zostaną nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie stawki 22%, 7%, 3% i 0% zastąpione zostaną stawkami 23%, 8%, 5% 0%.
W komunikacie z dnia 29.11.2010 firma POSNET pisze:
„Zalecany jest kontakt z Autoryzowanym Dealerem POSNET odpowiedzialnym za serwis danego urządzenia. Do zmiany stawek VAT w drukarkach fiskalnych (starej i nowej homologacji), POSNET przygotował specjalny program VAT-change. W wyniku zmiany stawek VAT oraz wartości podatku dla poszczególnych towarów może dojść do blokady bazy towarowej lub do zapełnienia niektórych struktur wewnętrznych drukarki związanych z kontrolą tzw. „siodła. Jedynie użycie programu VAT-change umożliwia poprawne i bezbłędne wykonanie całej operacji.”
http://www.posnet.com.pl/index.php?pid=1020&newsid=3842

W związku z opisanymi problemami, które mogą wystąpić podczas samodzielnej zmiany stawek VAT sugerujemy przekazanie drukarek fiskalnych do serwisu obsługującego urządzenie.
W programie SOOT wbudowany jest moduł obsługi drukarek fiskalnych, za pomocą którego jest możliwa zmiana stawek VAT na drukarkach fiskalnych. Zmiana w tym module powinna przebiec bezproblemowo w przypadku używania dotychczas tylko standardowych stawek tj. 22%,7%,0%. Instrukcja opisująca czynności związane ze zmianą stawki na drukarce fiskalnej jest dostępna w instrukcji obsługi dostępnej poniżej.
Informujemy że 2 stycznia 2011 firma KJM pracuje jak w dzień powszedni, jednakże w tym dniu nie będą świadczone usługi dotyczące urządzeń fiskalnych w miejscu instalacji urządzenia. Zmiana stawek VAT przez serwis KJM możliwa będzie TYLKO po dostarczeniu drukarki fiskalnej wraz z książką serwisową do siedziby KJM Sp. z o.o. ul. Opolska 37.

Instrukcja

Biuletyn informacyjny nr 8 z 08.12.2010 "Zmiany w oprogramowaniu Finansowo – Księgowym - VAT 2011"

Zmiany w oprogramowaniu Finansowo – Księgowym wynikające ze zmian podatku VAT na przełomie roku 2010 i 2011
Oprogramowanie Finansowo – Księgowe firmy KJM zawiera elementy odczytu danych z rejestratora podatkowego i z programu SOOT. Mechanizm odczytu danych oparty jest na sztywnej liście stawek podatku VAT. Stawki podstawowe zdefiniowane były na poziomie 22% i 7%. Dopuszczalne stawki podatkowe to 12%, 3%, 5%.
W wersjach programu poniżej 18 nie będzie możliwe wprowadzenie danych po nowym roku do rejestratora podatkowego. Wprowadzając dane do rejestratora podatkowego na ekranie będą nadal widoczne stawki 22% i 7%. Nie będzie możliwe wprowadzenie dokumentów z nowymi – obowiązującymi od 1.01.2011 roku stawkami VAT.
Odczyt danych z programu SOOT również oparty jest na sztywnych stawkach VAT. Dotyczy to wszystkich odczytów towarowych. Przykładowo odczyt pozycji zadeklarowanej jako „Towary netto” odbywa się poprzez zsumowanie towarów w stawkach 22%, 7%, 3%, 12%. Analogicznie problem dotyczy odczytu pozycji rozdekretowanej jako „Towary w cenach ewidencyjnych”, „Podatek VAT ogółem” itp.

Od 1.01.2011 nie będzie możliwy odczyt z programu SOOT dokumentów z nowymi stawkami VAT. W nowej przygotowanej wersji o numerze 18 wprowadzono parametryzację stawek podatku VAT
W programie „Rejestrator podatkowy” – operator określa na każdy miesiąc dla nowo zakładanego rejestru listę stawek VAT – podstawowych i dodatkowych.
W programie Finansowo – Księgowym wprowadzono możliwość odczytu z programu SOOT uwzględniającą nowo wprowadzone stawki podatku VAT.

Wersja 18 obu programów dostępna od dnia 10.12.2010. Zamówienia prosimy składać telefonicznie

Cena dopłaty do nowej wersji FK18 
Wersja jednofirmowa

 • dla użytkowników starszych wersji 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe

Wersja wielofirmowa (biura rachunkowe)

 • dla użytkowników starszych wersji 600 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe

Biuletyn informacyjny nr 7 z 08.12.2010 "Instrukcja zmiany VAT w SOOT dotyczy wersji 18"

Zmiany dotyczące nowości w programie SOOT w wersji 18 zostały opisane w biuletynie informacyjnym nr 6 z dnia 01.09.2010. Jednym z elementów dokonanych zmian jest mechanizm ułatwiający zmianę stawek podatku VAT. W załączniku przekazujemy szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu przeprowadzenia zmiany stawek podatku VAT w SOOT w wersji 18 soot-vat.pdf

Załącznik PDF

Biuletyn informacyjny nr 6 z 01.09.2010 "Nowa wersja 18 programu SOOT"

W związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Finansów zmianą stawek VAT na towary i usługi, firma KJM Sp. z o.o. oferuje nową wersję 18 programu SOOT, która pozwoli na prosty i bezproblemowy proces zmiany stawek VAT, oraz zmiany cen związanych ze zmianą stawki VAT.

Problemy, które mogą wystąpić ze zmianą stawki VAT w starszych wersjach programu:

 • długotrwałe i uciążliwe modyfikacje ręczne stawki na wszystkich towarach

ponieważ zmianie stawki podlegały będą praktycznie wszystkie towary i usługi wprowadzone do programu, ręczne dokonywanie zmian na kartotece byłoby zadaniem długotrwałym i uciążliwym

 • brak możliwości pozostawienia niezmienionej ceny brutto

po zmianie stawki podatku VAT dla wybranego asortymentu, program automatycznie zmienia cenę brutto. Nie ma możliwości pozostawienia niezmienionej ceny brutto, a dokonania zmiany ceny netto. Spowoduje to niezgodność cen w systemie z cenami sklepowymi i konieczność wydruku nowych etykiet lub edycji wszystkich cen asortymentu

 • niewystarczająca ilość zaprogramowanych stawek VAT

w dotychczasowej wersji programu możliwe było ustawienie maksymalnie 7 stawek VAT w programie. W roku 2011 w związku z wykonywaniem korekt do roku ubiegłego może się zdarzyć, że liczba stawek VAT na dokumentach w miesiącu przekroczy tą wielkość

 • ryzyko wynikające z podwyższenia stawki na grupach asortymentowych

możliwość zbiorczej zmiany podatku VAT na towarach poprzez zmianę podatku na kartotece grup asortymentowych nie zawsze zda egzamin z powodu dowiązywania towarów z różnymi stawkami VAT do jednej grupy

 

Ułatwienia w nowej wersji SOOT dotyczące zmiany podatku VAT:

 • grupowa zmiana stawki

przygotowany jest w nowej wersji programu mechanizm, który umożliwi grupową zmianę stawki VAT dla towarów

 • możliwość przygotowania etapami kartoteki towarowej do zmiany podatku VAT

program umożliwi przygotowanie etapami listy zmian podatku, operator może stopniowo przygotowywać zmiany

 • filtrowanie towarów do przygotowania zmiany za pomocą aktualnej stawki VAT, PKWiU lub fragmentu nazwy

w zależności od wybranej opcji przez użytkownika program wyświetli listę towarów do przygotowania zmiany stawki VAT wg zaznaczonego kryterium, operator ma możliwość edycji tej listy

 • zestawienie kontrolne niezmienionych pozycji towarowych

przed zatwierdzeniem zmian program umożliwi wyświetlenie pozycji asortymentu dla których nie określono zmiany stawki VAT

 • zatwierdzenie przygotowanych zmian i wprowadzenie nowej stawki VAT oraz w zależności od wyboru operatora zmiana cen brutto lub netto wynikającej ze zmiany podatku

z datą wyznaczoną przez ustawę operator zatwierdza przygotowane zmiany co skutkuje wprowadzeniem zaktualizowanych stawek do kartotek. Taki sposób przeprowadzenia zmian stawki VAT i cen umożliwi przeprowadzenie tej operacji szybko i bez niepotrzebnych nakładów pracy oraz uchroni przed pomyłką

 • blokada sprzedaży towarów ze złą stawką VAT z datą podaną przez ustawę

w przypadku pozostawienia na liście towarów z niezmienionymi stawkami VAT /22%, 7% i 3%/ program zablokuje możliwość ich sprzedaży po dacie wyznaczonej przez ustawę zmuszając operatora do zmiany stawki VAT

 • zmodyfikowane zestawienia księgowe

wydruk raportów obrotów, syntetyki obrotów i rejestrów podatkowych VAT będzie dopuszczał maksymalnie 8 stawek podatku VAT /aktualne stawki na dokumentach sprzedaży + stawki z poprzedniego roku na dokumentach korygujących/.


Ponadto w nowej wersji programu wprowadzono następujące modyfikacje programu:

I. W zakresie opracowania dokumentów

 • kopiowanie dowolnego dokumentu na inny dokument dowolnego rodzaju /PZ na DW, Faktura Pro-Forma na Fakturę, Faktura na zamówienie od odbiorcy itp./
 • możliwość wprowadzenia pozycji do przygotowanego pakietu zmiany cen podczas wprowadzania pozycji do dokumentu PZ
 • dowiązanie do towaru komunikatu, który wyświetli się w trakcie wprowadzania do dokumentu
 • wyświetlenie informacji jakiego dokumentu dotyczy korekta podczas przeglądania listy dokumentów korygujących bez konieczności wchodzenia do dokumentu
 • rozgraniczenie identyfikacji operatora, który opracował dokument i który go wydrukował na podglądzie listy dokumentów
 • oznakowanie dokumentów korygujących dokument podstawowy o żądany procent upustu /korekta-bonus/ na bieżącej liście dokumentów
 • nadanie całościowego upustu do dokumentu przy wejściu do dokumentu /dotychczas tylko przy wyjściu z dokumentu/
 • podgląd bieżącej ceny realizacji pozycji dopisywanych do dokumentu uwzględniającej całościowy upust nadany do dokumentu lub przydzielony upust na grupę asortymentową
 • podgląd ilości asortymentu w opakowaniu w trakcie wybierania asortymentu do dokumentu
 • możliwość określenia wagi dla asortymentu sprzedawanego z jednostką miary=’kilogram’ na dokumencie i zamówieniu /ustawienie przelicznika na kartotece towarów pozwoli po podaniu ilości sztuk na przeliczenie wagi/
 • możliwość pominięcia kodu kreskowego na wydruku faktur wybranego magazynu
 • zmodyfikowano metodę opracowania zbiorówek

– wyświetlanie, edycja i wydruk zbiorówek z listy – analogicznie jak dla wszystkich list rodzajów dokumentów – możliwość zaznaczenia dokumentów wg filtru podczas opracowania zbiorówki

– opcje wydruku zbiorówki: standard, z pominięciem asortymentu, dodatkowo z listą odbiorców, zbiorcza tabela odbiorców i asortymentu

 • możliwość wydruku dwuwymiarowej tabeli z zawartością zamówienia /w wierszu wszystkie towary wybranego dokumentu, w kolumnie – ilości towaru w poszczególnych dokumentach/

II. W zakresie administracji i kontroli

 • pełna kontrola wykonywanych podstawowych operacji przez operatora – wydruk historii zmian dokonywanych przez operatorów/dla wybranego operatora, dla wybranego typu zmiany/
 • uprawnienie „Supersprzedawcy” – co obejmuje:

– zdjęcie kontroli marży na wybranym dokumencie na liście bieżącej

– wprowadzić znacznik zezwolenia sprzedaży kredytowej w sytuacji, gdy zgodnie z ustawionymi parametrami program zablokuje operatorowi opracowującemu dokument możliwość wprowadzenia kredytu

 • identyfikacja operatora zdejmującego płatność z listy nierozliczonych podczas przeglądania dokumentów rozliczonych i daty zdjęcia z listy nierozliczonych
 • możliwość zmiany daty obowiązku vat wystawionego wcześniej dokumentu

III. W zakresie indywidualizacji cen

 • określenie promocji jako upust na grupy asortymentowe
 • wydruk pakietu zmiany cen – możliwość wydruku pozycji znajdujących się na stanie wybranego magazynu
 • wydruk cennika promocyjnego – pozycje wszystkie lub pozycje które są na stanie magazynu
 • możliwość zmiany upustu grupy asortymentowej poprzez wybór grupy. Dla wybranej grupy nadawanie upustu dla kontrahentów z listy, możliwość usunięcia upustów na wybraną grupę dla wszystkich odbiorców. /dotychczas jedynie przez wybór kontrahenta/
 • możliwość zbiorczej aktualizacji upustów na grupy asortymentowe o podany procent
 • możliwość wydrukowania „cenówek” z wybranej promocji

IV. Pozostałe funkcjonalności

 • możliwość zdefiniowania drugiego kryterium grup asortymentowych
 • obniżenie prowizji akwizytorowi w zależności od dni przeterminowania, lub od terminu płatności dokumentu
 • możliwość przeniesienia dokumentów nierozliczonych do archiwum /F2 z listy dokumentów nierozliczonych/
 • określenie kodu paskowego opakowania indywidualnego i kodu opakowania zbiorczego asortymentu
 • możliwość przydzielenia każdej podgrupy dla kodów paskowych grupy 2 do standardu GS1
 • możliwość wyboru bezpośrednio podczas opracowania zestawień sprzedaży – czy wg wz do faktur zbiorczych, czy wg faktur zbiorczych
 • możliwość bezpośredniego utworzenia zamówienia jako dokumentu wydania międzyoddziałowego w oddziale głównym przez operatorów innych oddziałów /wersja wielooddziałowa/
 • opracowanie raportu płatności niegotówkowych – dodano możliwość wyboru z listy wpłat wybranego kontrahenta /przydatne przy opracowaniu raportu – kompensaty/
 • dowiązanie kierowcy do strefy
 • wyświetlanie daty ostatniego zakupu towaru na liście podczas wprowadzania arkusza spisowego
 • możliwość określenia wagi na wydruku nalepki towaru grupy 2 – wagowej
 • podglądu cen indywidualnych i cen promocyjnych w trakcie wprowadzania pozycji do zamówienia od odbiorcy
 • podgląd opisu pozycji dokumentu podczas przeglądania kart magazynowych
 • wydruk etykiety towaru¹ /kodu z ceną/ bezpośrednio z listy towarów² /f10 z listy dokumentów/
 • zatwierdzenie/odtwierdzenie odczytu z kolektora do arkusza inwentaryzacyjnego
 • wydruk opakowań zwrotnych na paragonie w części niefiskalnej


¹ Wymagana drukarka etykiet

² Możliwość eksportu pliku z kodem kreskowym do edycji i wydruku w programie Avery Design Pro®


 

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie DOS wynosi:

 • dla użytkowników wersji 17.1 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 16.1 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 15.1 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 540 zł za podstawowe stanowisko i 180 za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie LINUX wynosi:

 • dla użytkowników wersji 17.1 400 zł za podstawowe stanowisko i 150 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 16.1 480 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 15.1 560 zł za podstawowe stanowisko i 250 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 640 zł za podstawowe stanowisko i 300 zł za każde dodatkowe

Użytkownicy programu posiadający podpisane umowy opieki autorskiej otrzymują nowsze wersje w ramach ryczałtu. Zgodnie z dotychczasową praktyką firma KJM będzie wspomagać użytkowników starszych wersji. W związku z ponoszonymi przez KJM dodatkowymi kosztami w zakresie obsługi starszych wersji programu /cykliczne szkolenia pracowników w zakresie stosowanych rozwiązań programistycznych i struktur bazodanowych/ cennik usług w zakresie obsługi programów starszych wersji zostaje określony w wysokości :

 • cena podstawowa +25% dla użytkowników wersji 17.1
 • cena podstawowa +50% dla użytkowników wersji 16.1
 • cena podstawowa +75% dla użytkowników wersji 15.1
 • cena podstawowa +100% dla użytkowników starszych wersji.

Uwagi:

Ze względu na przewidywane spiętrzenie prac w KJM na przełomie roku, sugerujemy podjęcie ewentualnej decyzji o zakupie aktualizacji programu we wcześniejszym terminie. Jednocześnie przypominamy, że przygotowanie zmian podatku na kartotekach można rozpocząć zaraz po aktualizacji wersji.

Konsultacje telefoniczne dotyczące zmiany podatku będą bezpłatne do 15 grudnia 2010, dla klientów którzy zakupili upgrade do najnowszej wersji programu SOOT.

Posiadacze 14 i starszych wersji programów SOOT na płaszczyźnie DOS muszą się liczyć po aktualizacji z koniecznością wzmocnienia (zwiększenia mocy obliczeniowej) lub wymiany sprzętu. W przypadku trzech lub więcej komputerów w sieci korzystniejsze (tańsze) może być zainstalowanie serwera z systemem operacyjnym LINUX.

Nowy cennik wchodzi w życie od dnia 01.09.2010 r.

Biuletyn informacyjny nr 5 z 17.02.2010. "Nowe funkcjonalności w programie Finansowo-Księgowym"

Nowa wersja 17 programu Finansowo – Księgowego zawiera rozwiązania umożliwiające zmniejszenie czasochłonności wprowadzania dokumentów księgowych, usprawnia możliwości odczytu dokumentów z programu SOOT, umożliwia uzyskanie dodatkowych danych sprawozdawczych.

Wyżej wymienione unowocześnienia w programie obejmują m.in.:

 • MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA WZORCA DLA RODZAJU DOKUMENTU KSIĘGOWEGO

Wprowadzając co miesiąc powtarzalne dokumenty – np. lista płac możemy pominąć wprowadzanie do tych dokumentów ręcznie kont księgowych dla każdej pozycji
dokumentu. Będą one co miesiąc w zasadzie te same – różnić się mogą wartości na poszczególnych pozycjach. Tworząc wzorzec dla rodzaju dokumentu „lista płac” określamy jednorazowo listę kont po stronie WINIEN i po stronie MA w pozycjach dokumentu. Wprowadzając na listę nowy dokument rodzaju „lista płac” możemy zaimportować pozycje do tego dokumentu z wzorca. Rozwiązanie takie pozwala ominąć powtarzalne co miesiąc czynności przy wprowadzaniu dokumentów i zmniejszyć nakład pracy ręcznej.

 • NOWOŚCI W ZAKRESIE ODCZYTU DANYCH Z PROGRAMU SOOT.

Dotychczasowy mechanizm definiowania dekretów przydzielony był do rodzaju dokumentu. Nowy mechanizm pozwala określenie różnego sposobu dekretowania dla
każdego rodzaju dokumentu przy pomocy tzw. schematów księgowania. W programie SOOT począwszy od wersji 17 można określić schematy księgowania dla każdego rodzaju dokumentu z dodatkowymi warunkami. Przykładowo można określić schemat księgowania dla dokumentów DW i PW rozliczających inwentaryzację i dokumentów DW i PW przesunięć międzyoddziałowych. Określenie schematów księgowania w programie SOOT umożliwia zdefiniowanie oddzielnego dekretu odczytywania takich dokumentów do systemu F-K – innego niż jest określony dla dokumentów DW i dla dokumentów PW.
Analogicznie można określić np. sposoby odczytywania dokumentów sprzedaży dowiązanych do różnych banków, z określonymi różnymi formami płatności czy też z innymi warunkami określonymi przy definiowaniu schematu księgowania. W ten sposób można odczytywać wg oddzielnego dekretu dokumenty windykowane przez firmę faktoringową, dokumenty sprzedaży ratalnej z na każdy fundusz ratalny oddzielnie.Wprowadzony mechanizm pozwala na zróżnicowanie dekretów odczytu wg dowolnego zapisywanego do bazy elementu wprowadzanego przez operatora programu SOOT w trakcie opracowania dokumentu.

W mechanizmie odczytów wprowadzono możliwość oddzielnego dekretu dla wyciągów bankowych – kompensaty.

 • MOŻLIWOŚĆ ZMIANY MIESIĄCA OBOWIĄZKU VAT DLA DOKUMENTOW z SOOT.

Funkcjonalność ta dotyczy głównie przypadku korekt do dokumentów sprzedaży, które podlegają odliczeniu VAT po otrzymaniu podpisanej kopii dokumentu przez odbiorcę.Wystawione dokumenty korygujące, dla których nie otrzymaliśmy podpisanej kopii do końca miesiąca musimy przesunąć na kolejny miesiąc.
Mechanizm przenoszenia dokumentów na inny miesiąc znajduje się w rejestratorze podatkowym. Przesunięcie miesiąca obowiązku VAT powoduje uwzględnianie tego faktu na wydruku rejestrów zbiorczych jak również na wydrukach rejestrów podatkowych w programie SOOT. Konieczne jest w tym celu określenie ścieżki do rejestratora podatkowego w programie SOOT.

 • WZORCE PODSTAWOWYCH ZESTAWIEŃ SPRAWOZDAWCZYCH.

Wraz z programem nowej wersji dostarczamy i konfigurujemy pod listę kont księgowych klienta zestawienia sprawozdawcze:

 1. bilans
 2. rachunek zysków i strat
 3. F01
 4. kopiowanie dekretów

Funkcjonalność ta pozwala na przenoszenie dekretów pomiędzy magazynami jaki i pomiędzy typami dokumentów

Biuletyny 2009

Biuletyn informacyjny nr 4 z 01.05.2009 "Nowa wersja programu SOOT wersja 17"

KJM sp. z o.o. po miesiącach prac programistycznych przedstawia nowe rozwiązania ukierunkowane na uzyskanie oszczędności finansowych i obniżenie czasochłonności obsługi.

W trudniejszych gospodarczo czasach skupiliśmy się na wprowadzeniu funkcjonalności, które mogą znacząco obniżyć koszty prowadzenia działalności. Znajdują się one zarówno w nowej wersji programu SOOT o numerze 17, jak i w nowych programach o charakterze pomocniczym.

Wyżej wymienione unowocześnienia w programie obejmują m. in.:

 •  Optymalizacja stanów magazynowych poprzez usprawnienie modułu zamówień do dostawców

Zmodyfikowano w programie sposób opracowania zamówień do dostawców. Moduł testowany i wdrożony w firmie Jasam Sp. z o.o. spowodował – bez uszczerbku dla ciągłości sprzedaży, znaczące obniżenie stanów magazynowych oraz zmniejszenie czasochłonności opracowywania zamówień. /Informacja podana w uzgodnieniu z firmą Jasam Sp. z o.o./

 • Eksport danych do systemu finansowo-księgowego „symfonia”. Obniża koszty obsługi w firmach korzystających z usług biur rachunkowych pracujących na programie „symfonia”

Łącznik do programu finansowo – księgowego „Symfonia” umożliwia prowadzenie księgi handlowej w jednym z najbardziej popularnych programów księgowych na rynku bez konieczności „ręcznego” wprowadzania danych.

 • Eksport danych do księgi przychodów i rozchodów „symfonia”. Koniec z ręcznym wprowadzaniem dokumentów zakupu i raportów sprzedaży do księgi przychodów i rozchodów

Łącznik do programu Księga Przychodów i rozchodów „Symfonia” umożliwia automatyczne przenoszenie dokumentów zakupu i sprzedaży do Księgi przychodów i rozchodów/. Informujemy, że firma nasza dystrybuuje i wdraża program Księgi Przychodów i Rozchodów „Symfonia”.

 • Możliwość eksportu faktur do innych systemów w tym systemów detalicznych. Klienci chętniej będą u nas kupować gdyż zmniejsza to nakłady pracy w sklepach przy zakupach
 • Możliwość importu dokumentów zakupu (z kompatybilnych systemów) to skrócenie czasu opracowywania dokumentów PZ

Lista najważniejszych rozszerzeń programu SOOT w wersji 17

Zmiany w module zamówień do dostawcy

 • podgląd wielkości sprzedaży każdego asortymentu w ostatnich 12 miesiącach
 • podgląd wielkości sprzedaży za wybraną ilość dni od daty bieżącej
 • możliwość określenia normatywu ilości dni sprzedaży którą mają zapewniać stany magazynowe – informacja o przekroczeniu normatywu w pozycjach zamówienia
 • wyliczanie normatywu uwzględnia pozycje w toku zamówienia do dostawcy których nie wprowadzono jeszcze do dokumentu PZ
 • podgląd na każdej pozycji zamówienia czy i jakim dokumentem PZ została zrealizowana
 • możliwość podglądu sumarycznego stanu w magazynach oznaczonych do uwzględniania do zamówień do dostawców i dodatkowo stanu wybranego magazynu w firmie
 • możliwość analitycznego podglądu stanu wybranego asortymentu w rozbiciu na magazyny /tylko w wersji terminalowej w środowisku FlagShip/
 • oznaczenie z zamówieniu asortymentów kupowanych u różnych dostawców i możliwość porównania cen zakupu u poszczególnych dostawców
 • możliwość zmiany terminu realizacji dla każdej pozycji zamówienia oddzielnie
 • możliwość określenia uzgodnionej ceny zakupu z dostawcą dla każdej pozycji zamówienia

Zmiany sposobu opracowania dokumentów zakupu w odniesieniu do zamówień

 • wprowadzono możliwość wyboru asortymentu do dokumentów PZ z pozycji niezrealizowanych zamówień do dostawcy /dotychczas z pełnej listy asortymentowej/
 • w naturalny sposób umożliwia to skonfrontowanie przyjmowanych pozycji z zawartością zamówienia /zgodność cen uzgodnionych z dostawcą, uniknięcie przyjęcia niechcianych – nie zamówionych pozycji/
 • taki tryb wprowadzania umożliwia wyspecyfikowanie w każdym momencie pozycji zamówień niezrealizowanych i uwzględnianie ilości pozycji niezrealizowanych przy opracowaniu kolejnego zamówienia do dostawcy.
 • z takiego trybu wprowadzania wynika możliwość określania na podglądzie stanów magazynowych oprócz ilości na stanie magazynowym także ilości zamówionych u dostawcy nie przyjętych jeszcze na stan.
 • na wydruku dokumentu PZ dla każdej pozycji jest informacja o numerze zamówienia z którego powstała, oraz o ewentualnych różnicach cen zakupu od uzgodnionej w zamówieniu.

Automatyzacja opracowania dokumentów zakupu na podstawie plików z dokumentami sprzedaży dostarczonymi przez dostawcę

 • wprowadzono możliwość automatycznego opracowania dokumentów PZ od dostawców pracujących w systemach OPTIMA/Comarch/, PC-MARKET, KAMSOFT oraz dostawców pracujących w programie SOOT. Odtąd kupując u dostawców pracujących na w/w systemach możemy zażądać faktury w postaci pliku do samodzielnego odczytania dokumentu zakupu
 • opracowanie dokumentu po wkopiowaniu pliku we wskazane miejsce polega na określeniu dostawcy oraz dowiązaniu do kartoteki SOOT nowych asortymentów, których dotychczas nie kupowaliśmy u dostawcy. Dokument powstaje bardzo szybko. Zmniejsza się również ryzyko popełnienia omyłek przy opracowaniu ręcznym
 • w przygotowaniu: odczyty dokumentów sprzedaży z systemów WF-MAG, SUBIEKT, oraz odczyty dokumentów w coraz bardziej popularnym standardzie EDI. /dołączone zostaną do programu wersji 17 w najbliższym czasie/

Możliwość automatycznej wysyłki pliku z zawartością faktury na adres e-mail określony w kartotece kontrahentów

Możliwość wysłania na adres e-mail określony w kartotece kontrahentów pliku w formacie RTF, PDF lub XML z zawartością faktury do samodzielnego wydrukowania przez odbiorcę

Możliwość określenia dla każdego asortymentu kosztu gospodarowania odpadami /kgo/ i wydruku tej ceny na dokumentach sprzedaży

/Zgodnie z wymogami art. 25 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca zobowiązany jest od dnia 1.01.2009 r. do uwidaczniania na fakturze kosztów gospodarowania odpadami KGO i pokazywania ich jako składnika ceny./

Możliwość obsługi kodów kreskowych grupy 2 zgodnie ze standardem GS1

Możliwość obsługi pakietów towarowych /kompletów/

Rozwiązanie problemu analizy stanów, obrotów i fakturowania w sytuacji, gdy niektóre asortymenty znajdujące się na stanie są kupowane i sprzedawane luzem, oraz te same asortymenty stanowią element większego zespołu kupowanego i sprzedawanego jako komplet

Możliwość opracowania korekty do dokumentu z ubiegłego roku po dokonanym rozcięciu lat

Możliwość opracowania noty odsetkowej zawierającej również dokumenty starego roku po dokonanym rozcięciu lat

Możliwość szybkiego opracowania korekty do dokumentu na zwrot całego asortymentu, który znajdował się na dokumencie

Możliwość dowiązania numerów seryjnych do towaru w dokumencie zakupu i sprzedaży /umożliwia wydruk karty gwarancyjnej urządzenia oraz uzyskanie informacji o transakcjach związanych z urządzeniem

Przenoszenie niezrealizowanych pozycji zamówień zaliczkowych do oddzielnego zamówienia

Wydzielenie uprawnień do modyfikacji raportów obrotów dla operatorów z uprawnieniami (K)sięgowości /ogranicza liczbę osób uprawnionych do modyfikacji raportów przez co zwiększa bezpieczeństwo pracy/

Wydzielenie parametru dotyczącego zatwierdzania dokumentów wz do faktury zbiorczej podczas wydruku /dotychczasowy parametr dotyczył wszystkich dokumentów wewnętrznych/

Możliwość powiązania pozycji dokumentu z zamówieniem z którego powstała. anulowanie pozycji powoduje przywrócenie pozycji zamówienia

Możliwość pracy kilku firm na jednej bazie danych /dla firm powiązanych kapitałowo lub biznesowo, pracujących na jednakowym asortymencie/

Elementy zewnętrzne przedstawionego pakietu współpracujące z programem SOOT wersji 17.

 • Łącznik do programu Finansowo – Księgowego „Symfonia”. Umożliwia przeniesienie danych do w/w systemu a tym samym prowadzenie księgi handlowej przez księgowość firmy lub przez biuro rachunkowe bez konieczności „ręcznego” wprowadzania danych do systemu Finansowo-Księgowego. Dotychczas program umożliwiał przenoszenie danych jedynie do systemu Finansowo-Księgowego firmy KJM. Program „Symfonia” jest jednym z najlepszych programów Finansowo – Księgowych na rynku. Firma KJM Sp. z o. o. dystrybuuje i wdraża w/w oprogramowanie.
 • Łącznik do programu Księga Przychodów i Rozchodów „Symfonia”. Umożliwia przeniesienie dokumentów zakupu i sprzedaży do w/w systemu. Dotychczas wszystkie firmy prowadzące ewidencję na księdze przychodów i rozchodów wprowadzały do niej ręcznie wszystkie dokumenty zakupu oraz wielkości sprzedaży dziennej. Zabierało to ogromne ilości czasu w każdym miesiącu. Firma KJM Sp. z o. o. dystrybuuje i wdraża w/w oprogramowanie.
 • Internetowy moduł zamówień odbiorców /Kilka wariantów realizacji idei B2B w oparciu o łącza internetowe/
 • Program obsługi depozytu /umożliwia analityczną ewidencję towarów, które po wystawieniu faktury pozostają w magazynie i są dostarczane sukcesywnie/
 • Generator zamówień do dostawcy /program uruchamiany automatycznie nocą na serwerze tworzy pliki z propozycja zamówień do dostawców na kolejny dzień – automatycznie odszukuje towary i dostawców do których należy złożyć zamówienia, odciąża serwer od przeliczania danych w trakcie „ręcznego” generowania plików zamówienia przez operatora/. Dostępne tylko dla programu w wersji terminalowej pracującego w środowisku „FlagShip”/
 • Moduł analitycznego rozliczenia opakowań płatnych /objętych podatkiem VAT/ /Umożliwia automatyczne przenoszenie opakowań płatnych do oddzielnego dokumentu w trakcie wydruku, a co za tym idzie rozdzielenie płatności za towary i za opakowania płatne/
 • Moduł rozliczania materiałów zużywanych do prowadzonych inwestycji, oraz zużywanych w trakcie prowadzenia działalności usługowej /Prowadzenie analitycznej ewidencji wydania i zwrotu materiałów do zlecenia, utworzenie faktury na częściową realizację zlecenia w koszcie której znajdą się wskazane przez operatora materiały zużyte /wbudowane/ do tej pory w trakcie realizacji zlecenia. Zestawiając wartość materiałów w cenie zakupu i w cenie realizacji program umożliwia wstępną i docelowo ostateczną kalkulację opłacalności wykonania zlecenia/

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie DOS wynosi:

 • dla użytkowników wersji 16.1 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 15.1 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 14.1 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 540 zł za podstawowe stanowisko i 180 za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie FlagShip wynosi:

 • dla użytkowników wersji 16.1 360 zł za podstawowe stanowisko i 120 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 15.1 420 zł za podstawowe stanowisko i 180 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 14.1 480 zł za podstawowe stanowisko i 240 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 12.3 540 zł za podstawowe stanowisko i 300 zł za każde dodatkowe

Użytkownicy programu posiadający podpisane umowy opieki autorskiej otrzymują nowsze wersje w ramach ryczałtu. Zgodnie z dotychczasową praktyką firma KJM będzie wspomagać użytkowników starszych wersji. W związku z ponoszonymi przez KJM dodatkowymi kosztami w zakresie obsługi starszych wersji programu /cykliczne szkolenia pracowników w zakresie stosowanych rozwiązań programistycznych i struktur bazodanowych/ cennik usług w zakresie obsługi programów starszych wersji zostaje określony w wysokości :

 • cena podstawowa +25% dla użytkowników wersji 16.1
 • cena podstawowa +50% dla użytkowników wersji 15.1
 • cena podstawowa +75% dla użytkowników wersji 14.1
 • cena podstawowa +100% dla użytkowników starszych wersji.

Cennik elementów zewnętrznych:

 • łącznik do programu finansowo-księgowego „Symfonia”  /w cenie instalacja i konfiguracja – ok. 4 godzin/ – 1000 zł
 • łącznik do programu Księga Przychodów i Rozchodów „Symfonia”  /w cenie instalacja, i konfiguracja – ok. 2 godzin/ – 500 zł
 • Program obsługi depozytu dodatkowe stanowisko /+ 400/ – 1200 zł
 • Internetowy moduł zamówień odbiorców – ustalane indyw.
 • Moduł analitycznego rozliczenia opakowań płatnych – 900 zł
 • Generator zamówień do dostawcy – 500 zł
 • Ustawienie mechanizmów zdalnej wysyłki plików przez internet – ustalane indyw.

Nowy cennik usług wchodzi w życie od dnia 01.05.2009 r.

Biuletyny 2008

Biuletyn informacyjny nr 3 z 06.05.2008 "Nowa wersja programu SOOT 16"

Rozszerzenia w zakresie usprawnienia opracowania dokumentów

 • Wprowadzono nowy rodzaj dokumentu – Nota księgowa – dokument nie-vatowski, z możliwością wprowadzania jedynie pozycji usługowych.
 • Możliwość wprowadzenia do dokumentu zakupu cen prowizorycznych, możliwość sprzedaży towarów z ceną prowizoryczną, uzupełnienie ceny na dokumencie PZ towaru ,który był sprzedawany.
 • Możliwość wydruku protokołu zwrotu do paragonu.
 • Możliwość wyliczania prowizji od sprzedaży lub marży operatorom opracowującym dokumenty.
 • Możliwość przeniesienia przy dopisywaniu nowego towaru danych z podświetlonego towaru /zdecydowanie przyśpiesza zakładanie nowych kartotek/.
 • Możliwość podglądu cen ostatnio użytych dla kontrahenta w dowolnym momencie opracowania dokumentu sprzedaży.
 • Możliwość podglądu kodu kreskowego towaru w trakcie opracowania dokumentu.
 • Możliwość wywołania kadru z dodatkowymi danymi kontrahenta w trakcie opracowania dokumentu sprzedaży, oraz w trakcie wprowadzania rezerwacji.
 • Możliwość zmiany statusu dokumentu: paragon na fakturę i odwrotnie dla niezatwierdzonych dokumentów bez nadanego numeru.
 • Bieżący podgląd wprowadzonego opisu każdej pozycji przy przeglądaniu dokumentu.
 • Możliwość podglądu przy opracowaniu dokumentu stanów podświetlonego asortymentu w przekroju na magazyny.
 • Możliwość określenia typu kartoteki dla każdej przyjmowanej partii towaru. Wyświetlanie typu kartoteki przy sprzedaży /Np. Określenie dla wybranej partii towaru znaku „W”-wyprzedaż umożliwia operatorowi zidentyfikowanie pozycji podczas wyboru asortymentu do sprzedaży.
 • Ułatwienie sposobu opracowania dokumentów pro-forma, możliwość dopisania asortymentu przy opracowaniu dokumentu.
 • Automatyczne dowiązanie do korekty akwizytora i kierowcy z dokumentu korygowanego.
 • Możliwość rozliczenia zaliczki do dokumentu istniejącego – dotychczas jedynie przy zakładaniu nowego dokumentu, możliwość odwiązania pozycji zaliczkowej z dokumentu za zmianą statusu dokumentu na „niezaliczkowy”.
 • Możliwość wprowadzania do zbiorówek dokumentów WZ do faktur zbiorczych.
 • Możliwość opracowania zbiorówki do dokumentów dla wybranych akwizytorów.
 • Możliwość przeniesienia listy kontrahentów zbiorówki do programu e-mapa transport w celu wyliczenia optymalnej trasy.
 • Podgląd stanu magazynowego każdej przeglądanej pozycji w dokumencie zakupu.
 • Podgląd kodu kreskowego towaru w trakcie opracowania dokumentu zakupu.
 • Możliwość wyszukiwania towaru wg fragmentu nazwy rozszerzono również dla rozszerzenia nazwy towaru.
 • Automatyczna korekta wartości zapłacono gotówką przekraczającej wartość dokumentu.
 • Możliwość wyszukiwania dokumentu na liście wg numeru faktury vat do paragonu.
 • Możliwość wydruku salda opakowań zwrotnych do pozycji opakować na fakturze.
 • Możliwość wydruku dokumentów w walucie dla odbiorców krajowych.
 • Możliwość wydruku alternatywnie słowa „zadatek” zamiast „zaliczka” na dokumentach.Wprowadzono mechanizm fakturowania seryjnego. Określenie towarów i kontrahentów do każdej listy fakturowania seryjnego. Szybkie fakturowanie cyklicznie wystawianych faktur dla klientów.

Rozszerzenia w zakresie określania cen i upustów

 • Możliwość wprowadzenia pakietowej zmiany cen do wprowadzenia w późniejszym terminie. Przygotowanie pakietu, wydruk etykiet cenowych do przygotowywanej zmiany cen, wydruk przygotowywanych list zmiany cen, w dowolnym terminie zatwierdzenie pakietu i zaktualizowanie cen sprzedaży.
 • Możliwość wydruku etykiet cenowych z raportów zmiany ceny w programie myszeltron.
 • Możliwość określenia ceny minimalnej dla towarów – cena ta pełni rolę ceny zakupu przy podglądzie przez operatora przy opracowaniu dokumentu i podglądzie marży zrealizowanej przy opracowaniu dokumentu.
 • Możliwość określenia cen indywidualnych na płatniku.
 • Możliwość określenia kwoty maksymalnego kredytu na płatniku.
 • Możliwość określenia znacznika blokady upustu dla każdego cennika oddzielnie.
 • Możliwość określenia upustu „specjalnego” dla kontrahenta, podgląd ceny po upuście przy ustalaniu cen i upustów indywidualnych.
 • Możliwość zdjęcia kontroli sprzedaży poniżej ceny zakupu dla wybranych magazynów.

Rozszerzenia w zakresie rozrachunków z kontrahentami

 • Możliwość zdalnego zezwolenia przez osoby uprawnione na wskazanych dokumentach sprzedaż na kredyt w sytuacji gdy z powodu przekroczenia dopuszczalnego opóźnienia płatności program zablokuje operatorowi możliwość sprzedaży na kredyt.
 • Wprowadzenie nowej grupy uprawnień (K)sięgowość do rejestrowania płatności, wprowadzania poleceń przelewu, modyfikacji raportów obrotów.
 • Możliwość eksportowania przelewów do wszystkich systemów bankowych.
 • Wyświetlanie informacji o fazie rozliczenia wpłaty zaliczkowej na liście dokumentów nierozliczonych w trakcie rejestrowania płatności.
 • Wyświetlanie numeru dokumentu korygowanego podczas rejestrowania płatności dla korekt.
 • Wydruk dokumentów nierozliczonych w wariantach: – wszystkie, -bez zaliczek, wpłat zaliczkowych.
 • Możliwość wydzielenia z potwierdzenia sald kontrahentów not opakowaniowych.
 • Wyświetlenie informacji którego oddziału dotyczy dokument przy wprowadzaniu wpłat do wyciągu bankowego /wersja wielooddziałowa/.
 • Możliwość podglądu nr PZ i nr. Faktury na podstawie której opracowano dokument PZ na liście dokumentów do przygotowania polecenia przelewu.
 • Wyświetlanie informacji o wystawionych przelewach na liście dokumentów do wydruku poleceń przelewu.

Rozszerzenia w zakresie obsługi zamówień

Zamówienia odbiorców

 • Możliwość określenia upustu do ceny podstawowej na zamówieniu odbiorcy.
 • Możliwość utworzenia dokumentu WZ do faktury zbiorczej z poziomu zamówienia od odbiorcy.
 • Możliwość podglądu cen sprzedaży użytych dla kontrahenta do pozycji zamówienia odbiorcy.
 • Możliwość podglądu stanów podświetlonego towaru w przekroju na magazyny w trakcie opracowania zamówienia odbiorcy.
 • Wgląd w pełną listę zamówień odbiorców z jednego kadru /dotychczas tylko dla wybranego kontrahenta/, możliwość wyszukiwania zamówienia wg numeru lub wg kontrahenta /analogicznie jak dotychczas lista bieżących dokumentów sprzedaż.
 • Możliwość dopisania kontrahenta na liście zamówień odbiorców.
 • Możliwość określenia cennika na zamówieniu od odbiorcy.
 • Możliwość wydruku zamówienia odbiorcy w formie wydruku wewnętrznego dla magazyniera /ilości zarezerwowane, ilości zrealizowane na zamówieniu/.

Rezerwacje

 • Możliwość wglądu zbiorczo w listę rezerwacji.
 • Możliwość wprowadzenia do rezerwacji ceny uzgodnionej.
 • Możliwość podglądu ostatnio użytych cen towaru na liście rezerwacji.

Zamówienia do dostawcy

 • Możliwość wprowadzenia uwag do pozycji zamówienia do dostawcy.
 • Możliwość opracowania zamówienia do dostawcy na podstawie analizy pozycji zamówień odbiorców uporządkowanych wg: daty przyjęcia zamówienia, wg nazwy towaru, wg dostawcy towaru.
 • Możliwość wyszukiwania zamówienia do dostawcy wg numeru zamówienia.

Rozszerzenia w zakresie administracji i kontroli

 • Możliwość śledzenia historii zmian wtórnych wykonywanych przez operatorów na dokumentach /zmiana ceny, zmiana ilości, usunięcie pozycji nadanie upustu, odtwierdzenie dokumentu, wydruk , zmiana kontrahenta.
 • Możliwość zablokowania wybranym operatorom możliwości zmiany nazwy towaru.

Rozszerzenia inne

 • Możliwość podglądu historii cen sprzedaży, zamówień odbiorców, zamówień do dostawców towaru podświetlonego na bieżącej liście stanów /F10 z listy dokumentów/.
 • Podgląd stanów materiału – asortyment w przekroju na magazyny: -wgląd w ilość dostępną i ilość zarezerwowaną, możliwość analitycznego wglądu w listę rezerwacji każdej pozycji, podgląd ostatnio użytej ceny zakupu i ceny zbytu.
 • Możliwość tworzenia raportów kasowych na grupę operatorów.
 • Możliwość wydruku na arkuszach spisowych każdej grupy asortymentowej na oddzielnej stronie.
 • Możliwość wyboru podstawowego kodu paskowego przy istnieniu kilku kodów alternatywnych towaru.
 • Ułatwienie podglądu ruchów towaru w przypadku przesunięć międzymagazynowych, możliwość zmiany magazynu przy podglądzie karty materiałowej.
 • Dodatkowe funkcje w oprogramowaniu kolektora danych.
 • Możliwość wprowadzania rezerwacji wewnętrznych do zleceń /wersja instalacyjna/.
 • Parametryzacja kontrahentów i towarów do współpracy z programami zewnętrznymi /min. sprzedaż mobilna i zestawienia dla koncernów/.
 • Możliwość określenia kategoryzacji towarów./Możliwość dowiązania towaru do kategorii, oraz przypisania dla towaru określonych cech przypisanych do kategorii, wyszukiwanie towarów posiadających określone cechy podczas sprzedaży, tworzenie nazw na podstawie dowiązania do kategorii, tworzenie szeregu dodatkowych zestawień z poziomu hurtowni danych. Przykładowo dla kategorii telewizory przyporządkowano cechy: marka, cale, herz, format. Możliwość wyselekcjonowania przy sprzedaży asortymentu z kategorii „telewizory” marki – dowolnej cale – 29, herz – 100, format – dowolny/.

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie DOS wynosi:

 • dla użytkowników wersji 15.1 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 14.1 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 12.3 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 540 zł za podstawowe stanowisko i 180 za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie FlagShip wynosi:

 • dla użytkowników wersji 15.1 360 zł za podstawowe stanowisko i 120 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 14.1 420 zł za podstawowe stanowisko i 180 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 12.3 480 zł za podstawowe stanowisko i 240 zł za każde dodatkowe

Użytkownicy programu posiadający podpisane umowy opieki autorskiej otrzymują nowsze wersje w ramach ryczałtu. Zgodnie z dotychczasową praktyką firma KJM będzie wspomagać użytkowników starszych wersji.
W związku z ponoszonymi przez KJM dodatkowymi kosztami w zakresie obsługi starszych wersji programu /cykliczne szkolenia pracowników w zakresie stosowanych rozwiązań programistycznych i struktur bazodanowych/ cennik usług w zakresie obsługi programów starszych wersji zostaje określony w wysokości :

 • cena podstawowa +25% dla użytkowników wersji 15.1
 • cena podstawowa +25% dla użytkowników wersji 14.1
 • cena podstawowa +50% dla użytkowników wersji 12.3
 • cena podstawowa +100% dla użytkowników starszych wersji.

Nowy cennik usług wchodzi w życie od dnia 06.05.2008 r. Podstawowy cennik usług dostępny jest na stronie internetowej www.kjm.pl

Biuletyny 2007

Biuletyn informacyjny nr 2 z 08.03.2007

W programie SOOT w wersji 15 wprowadzono możliwość opracowania korekty do dokumentu podstawowego uwzględniając asortymentowo i kwotowo wystawione już wcześniej korekty do tego dokumentu. Firmy posiadające podpisaną umowę o opiekę autorką, oraz firmy które zakupiły program SOOT wersji 15 – otrzymują aktualizacje bez dodatkowych kosztów.

Informujemy, że program SOOT w wersji 15 umożliwia umieszczenie na zamówieniach do dostawców danych firmowych takich jak Sąd rejestrowy, numeru KRS oraz ewentualnie kapitał zakładowy. Przypominamy że w nagłówku dokumentów sprzedażowych możliwe jest określenie numeru GIOŚ który niektórzy sprzedawcy /towarów podlegających recyklingowi/ powinni umieszczać.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od dnia 1 marca wchodzą do realizacji podwyższone cenniki w zakresie obsługi użytkowników starszych wersji programu. Informacja o zasadach dystrybucji programu wersji 15 dla użytkowników starszych wersji oraz o zasadach obsługi użytkowników starszych wersji programu umieszczona została w biuletynie nr 1 który rozsyłany był drogą elektroniczną. Prosimy o zapoznanie się z nim. Wszystkie biuletyny dostępne są tu.

W zakresie programu Kadry-Płace informujemy, że program posiada nowe formularze druków PIT40 I PIT11. Firmy objęte opieką otrzymują program bez dodatkowych kosztów. Pozostałych, którzy jeszcze nie zakupili nowej wersji programu prosimy o kontakt telefoniczny do firmy KJM. Koszt zakupu nowej wersji programu wynosi 100 zł NETTO

Czy wiesz, że :

W programie wersji 15 rozbudowano możliwości określania indywidualnych upustów oraz marż na grupy asortymentowe dla kontrahentów. Np. dla każdej grupy asortymentowej niezależnie możliwe jest wybranie cennika (hurt, detal, półhurt) od którego liczony jest upust.

Dla dowolonej grupy zamiast ustawienia upustu mozna określić oczekiwaną marżę, w stosunku do ceny zakupu, jaką chcemy osiągnąć na tej grupie asortymentowej dla tego kontrahenta.

 

Internetowy Moduł Zamówień IMZ – wersja podstawowa

Informujemy, że umożliwiamy wykorzystanie internetu do składania zamówień przez odbiorców i ich obsługi.

Zastosowanie:

Zadaniem systemu INTERNETOWEGO MODUŁU ZAMÓWIEŃ zwanego dalej IMZ, jest umożliwienie stałym klientom systemu SOOT składania zamówień przez Internet. Po przyznaniu przez administratora identyfikatorów oraz haseł, klienci uzyskują dostęp przez przeglądarkę internetową do IMZ znajdującego się na serwerach użytkownika SOOT. Każdy uprawniony przez administratora IMZ klient ma możliwość między innymi do sprawdzania dostępności produktów, zgłoszenia zamówienia na produkty, edycji swojego zamówienia itd. Program IMZ odczytuje dane z głównej bazy danych SOOT, a składane zamówienia zapisywane są jako pozycje w WZ do faktur zbiorczych lub do faktur w programie sprzedażowym SOOT. Ceny towarów pokazywane w IMZ odpowiadają cenom dla danego klienta w systemie SOOT po uwzględnieniu wszelkich warunków handlowych w tym promocji. Typ ceny jaki został dla danej pozycji użyty widoczny jest dla klienta przez IMZ.

Korzyści wynikające z korzystania z aplikacji internetowej:

 • prostota instalacji. U klientów użytkownika IMZ SOOT nie trzeba niczego instalować, ponieważ dostęp do programu IMZ odbywa się przez przeglądarkę internetową zaś użyte narzędzia umożliwiają użycie dowolnej przeglądarki internetowej bez żadnych dodatkowo instalowanych modułów
 • minimalne nakłady na administrowanie – po zainstalowaniu program IMZ nie wymaga żadnych dodatkowych codziennych działań ze strony administratora. Dopisanie klientów oraz określanie uprawnień są czynnościami bardzo prostymi możliwymi do wykonania przez wyszkolonego pracownika.
 • proste użytkowanie – maksymalnie uproszczone menu; z każdego ekranu można bezpośrednio przejść do dowolnego innego ekranu pokazanego w prostym menu nie zwierającym zagnieżdżeń.
 • indywidualna polityka cenowa – ceny i upusty są przejmowane z programu SOOT. W konsekwencji każdy produkt może mieć inne ceny dla różnych klientów. Klient widzi ceny bez upustów i/lub z upustami o ile są poustawiane w programie SOOT
 • dostęp dla Klientów do systemu rejestracji zamówień 24h/dobę z dowolnego miejsca na świecie
 • mniejsze obciążenie pracy działu handlowego, klient sam „tworzy” zawartość dokumentu

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń

Biuletyny 2006

Biuletyn informacyjny nr 1 z 18.12.2006