Co nas czeka w 2017 roku ?

       Pierwszy stycznia 2017 roku powita małe i średnie firmy (MŚP) w nowej rzeczywistości podatkowej. Ta data staje się kluczowa dla wypełnienia OBOWIĄZKU podatkowego polegającego na tym że dokumenty VAT wytworzone lub otrzymane od tego momentu stają się dokumentami o szczególnym znaczeniu podatkowym.

       Wszystkie dokumenty VAT z którymi mają styczność MŚP (sprzedaż/zakup) MUSZĄ być raportowane automatycznie do Ministerstwa Finansów (MF) do 25 każdego następnego miesiąca także dla firm rozliczających się kwartalnie. Raport MUSI być wykonany jako JEDEN plik XML dla CAŁEJ firmy za miesiąc VAT wg urzędowej struktury Raport MUSI być podpisany UWIERZYTELNIONYM podpisem cyfrowym

Jak sprostać wymaganiom ?

       Powyższe WYMAGANIA FORMALNE MF stały się podstawą do zmian w oprogramowaniu firmy KJM. Największym wyzwaniem stało się zebranie wszystkich operacji VAT wewnątrz firmy w JEDNYM miejscu.

       Problemem nie były klasyczne dokumenty zakupu/sprzedaży w firmie handlowej ale również dokumenty zakupu VAT KOSZTOWE, które nie przechodziły przez system handlowy. Do tej pory podatnicy przekazywali takie dokumenty do „księgowości” (własnej lub biura) i się nimi nie przejmowali. Obecnie WSZYSTKIE dokumenty VAT muszą się znaleźć  w JEDNYM miejscu. Takim miejscem jest NOWY REJESTRATOR PODATKOWY (NRP)

Czym jest NOWY REJESTRATOR PODATKOWY (NRP) ?

       To narzędzie skupiające w sobie wszystkie dokumenty VAT firmy. Dotyczy to dokumentów z systemu handlowego (np. SOOT firmy KJM lub innego producenta) oraz dokumentów „kosztowych” przekazywanych do księgowości czy też dokumentów „ręcznych” (np. wynajem) które były przygotowywane niezależnie od systemów informatycznych.

       NRP musi z jednej strony umożliwić wprowadzanie danych kosztowych w dotychczasowej formie. Ponadto musi umożliwić wprowadzanie dokumentów sprzedaży, które nie zostały wytworzone w jakimkolwiek systemie informatycznym. NRP powinien także ZAIMPORTOWAĆ dane z systemów informatycznych „handlowych”.

Dodatkowo NRP musi umożliwić odpowiednią KATEGORYZACJĘ transakcji VAT z punktu widzenia deklaracji VAT-7 jak również umożliwiać przesunięcia dat VAT oraz nadzorować korekty VAT-7.


Zmiany w systemach KJM

System SOOT w wersji 2017 zostanie wzbogacony o następujące funkcjonalności:
 1. Zapamiętywanie danych NAGŁÓWKOWYCH kupującego lub dostawcy w momencie dokonywania operacji handlowych. Chodzi o zapamiętanie nazwy i danych teleadresowych kontrahenta w MOMENCIE transakcji VAT
 2. Możliwość wprowadzania dłuższego numeru dokumentów zakupowych.
 3. Możliwość przypisania kwot z dokumentu do konkretnej KATEGORII VAT wg VAT-7
 4. Wydruk rejestrów kontrolnych wg w/w kategorii VAT-7
 5. Eksport danych z rejestrów w formacie JPK-VAT w przypadku wprowadzania w SOOT dokumentów „kosztowych” może to wystarczyć do utworzenie ostatecznego pliku JPK-VAT do MF
 6. Eksport danych do NOWEGO REJESTRATORA PODATKOWEGO (NRP) istotne dla firm wielooddziałowych bez bazy centralnej oraz dla firm nie wprowadzających dokumentów „kosztowych” do SOOT jak również dla firm obsługiwanych przez Biura Rachunkowe użytkujące system FK firmy KJM
 7. Po eksporcie do księgowości lub po wygenerowaniu pliku JPK-VAT nastąpi blokada zmian w dokumencie niezależnie czy dokument jest czy go nie ma w Raporcie obrotów.
System współpracy z SYMFONIA zostanie wzbogacony o następujące funkcjonalności:

Aktualizacje mechanizmów wymiany danych uwzględniające wymagania JPK-VAT

System FK w wersji 2017 zostanie wzbogacony o następujące funkcjonalności:

Współpraca z NRP 2017


Nowy produkt KJM

Integrator JPK o następującej funkcjonalności:
 1. Umożliwia weryfikację merytoryczną przygotowanych do wysyłki plików JPK-VAT (niezależnie od źródła także programów innych producentów). Odczytuje pliki JPK przygotowane do MF; sprawdza je pod względem formalnym oraz pokazuje syntetyczne informacje weryfikacyjne w formie deklaracji VAT-7 gotowej do wydruku
 2. Odczytane pliki JPK-VAT prezentuje także w postaci tabelarycznej umożliwiającej dzięki wyspecjalizowanym mechanizmom filtrującym odszukanie informacji nawet do poziomu pojedynczego dokumentu.
 3. Odczytuje PEŁNE dane źródłowe z NRP stając się Hurtownią Danych NRP. Zaletą rozwiązania jest zaawansowane przeglądanie i kontrola danych z NRP przed utworzeniem pliku JPK-VAT. Hurtownia Danych NRP umożliwi przeszukiwanie baz NRP pod kątem numerów dokumentów czy kontrahentów wskazując też okresy VAT o rejestry w których dokumenty się znajdują (funkcjonalność Hurtowni Danych NRP może wymagać dodatkowych instalacji serwera bazy danych)
 4. Umożliwia wysyłkę danych na serwery Ministerstwa Finansów (MF) różniący się od rozwiązania MF , tym że porządkuje dane wysłane do MF. Umożliwia także KOMPLEKSOWĄ archiwizację danych źródłowych oraz wysłanych plików wraz z otrzymanym UPO. Mechanizm niezależny od źródła także dla plików JPK z programów innych producentów. Integrator JPK obsługuje wysyłkę wszystkich typów plików JPK.
 5. Wersja na 2018 rok będzie zawierać weryfikację merytoryczną pozostałych plików JPK
 6. Program licencjonowany będzie na NIP podatnika. Jednak obsługa kolejnego NIP będzie tylko nieznacznie zwiększać cenę licencji.

Daty wprowadzenia do sprzedaży nowych wersji i cenniki:

       Z uwagi na to że program SOOT w wersji 2017 MUSI zacząć działać w MŚP najpóźniej od 01.01.2017 roku podjęto decyzję wprowadzenia nowej wersji do sprzedaży z dużym wyprzedzeniem.

       Od 01.11.2016 dostępny jest cennik aktualizacji i zakupu nowego oprogramowania w wersji na 2017r. Generalnie cennik nie odbiega od poprzedniego. Większe zmiany dotyczą systemu FK+PD  (obecnie FK+NRP) oraz programu NRP, przy których z uwagi na zmiany sposobu współpracy z systemem SOOT uruchomienie wymagać będzie dodatkowych prac konfiguracyjnych.


Pobierz biuletyn w PDF