Zmiany w oprogramowaniu Finansowo – Księgowym wynikające ze zmian podatku VAT na przełomie roku 2010 i 2011
Oprogramowanie Finansowo – Księgowe firmy KJM zawiera elementy odczytu danych z rejestratora podatkowego i z programu SOOT. Mechanizm odczytu danych oparty jest na sztywnej liście stawek podatku VAT. Stawki podstawowe zdefiniowane były na poziomie 22% i 7%. Dopuszczalne stawki podatkowe to 12%, 3%, 5%.
W wersjach programu poniżej 18 nie będzie możliwe wprowadzenie danych po nowym roku do rejestratora podatkowego. Wprowadzając dane do rejestratora podatkowego na ekranie będą nadal widoczne stawki 22% i 7%. Nie będzie możliwe wprowadzenie dokumentów z nowymi – obowiązującymi od 1.01.2011 roku stawkami VAT.
Odczyt danych z programu SOOT również oparty jest na sztywnych stawkach VAT. Dotyczy to wszystkich odczytów towarowych. Przykładowo odczyt pozycji zadeklarowanej jako „Towary netto” odbywa się poprzez zsumowanie towarów w stawkach 22%, 7%, 3%, 12%. Analogicznie problem dotyczy odczytu pozycji rozdekretowanej jako „Towary w cenach ewidencyjnych”, „Podatek VAT ogółem” itp.

Od 1.01.2011 nie będzie możliwy odczyt z programu SOOT dokumentów z nowymi stawkami VAT. W nowej przygotowanej wersji o numerze 18 wprowadzono parametryzację stawek podatku VAT
W programie „Rejestrator podatkowy” – operator określa na każdy miesiąc dla nowo zakładanego rejestru listę stawek VAT – podstawowych i dodatkowych.
W programie Finansowo – Księgowym wprowadzono możliwość odczytu z programu SOOT uwzględniającą nowo wprowadzone stawki podatku VAT.

Wersja 18 obu programów dostępna od dnia 10.12.2010. Zamówienia prosimy składać telefonicznie

Cena dopłaty do nowej wersji FK18 
Wersja jedno firmowa

  • dla użytkowników starszych wersji 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe

Wersja wielo firmowa (biura rachunkowe)

  • dla użytkowników starszych wersji 600 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe