Zmiany dotyczące nowości w programie SOOT w wersji 18 zostały opisane w biuletynie informacyjnym nr 6 z dnia 01.09.2010. Jednym z elementów dokonanych zmian jest mechanizm ułatwiający zmianę stawek podatku VAT. W załączniku przekazujemy szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu przeprowadzenia zmiany stawek podatku VAT w SOOT w wersji 18


 

Instrukcja w PDF