KJM sp. z o.o. po miesiącach prac programistycznych przedstawia nowe rozwiązania ukierunkowane na uzyskanie oszczędności finansowych i obniżenie czasochłonności obsługi.

W trudniejszych gospodarczo czasach skupiliśmy się na wprowadzeniu funkcjonalności, które mogą znacząco obniżyć koszty prowadzenia działalności. Znajdują się one zarówno w nowej wersji programu SOOT o numerze 17, jak i w nowych programach o charakterze pomocniczym.

Wyżej wymienione unowocześnienia w programie obejmują m. in.:

 •  Optymalizacja stanów magazynowych poprzez usprawnienie modułu zamówień do dostawców

Zmodyfikowano w programie sposób opracowania zamówień do dostawców. Moduł testowany i wdrożony w firmie Jasam Sp. z o.o. spowodował – bez uszczerbku dla ciągłości sprzedaży, znaczące obniżenie stanów magazynowych oraz zmniejszenie czasochłonności opracowywania zamówień. /Informacja podana w uzgodnieniu z firmą Jasam Sp. z o.o./

 • Eksport danych do systemu finansowo-księgowego „symfonia”. Obniża koszty obsługi w firmach korzystających z usług biur rachunkowych pracujących na programie „symfonia”

Łącznik do programu finansowo – księgowego „Symfonia” umożliwia prowadzenie księgi handlowej w jednym z najbardziej popularnych programów księgowych na rynku bez konieczności „ręcznego” wprowadzania danych.

 • Eksport danych do księgi przychodów i rozchodów „symfonia”. Koniec z ręcznym wprowadzaniem dokumentów zakupu i raportów sprzedaży do księgi przychodów i rozchodów

Łącznik do programu Księga Przychodów i rozchodów „Symfonia” umożliwia automatyczne przenoszenie dokumentów zakupu i sprzedaży do Księgi przychodów i rozchodów/. Informujemy, że firma nasza dystrybuuje i wdraża program Księgi Przychodów i Rozchodów „Symfonia”.

 • Możliwość eksportu faktur do innych systemów w tym systemów detalicznych. Klienci chętniej będą u nas kupować gdyż zmniejsza to nakłady pracy w sklepach przy zakupach
 • Możliwość importu dokumentów zakupu (z kompatybilnych systemów) to skrócenie czasu opracowywania dokumentów PZ

Lista najważniejszych rozszerzeń programu SOOT w wersji 17

Zmiany w module zamówień do dostawcy

 • podgląd wielkości sprzedaży każdego asortymentu w ostatnich 12 miesiącach
 • podgląd wielkości sprzedaży za wybraną ilość dni od daty bieżącej
 • możliwość określenia normatywu ilości dni sprzedaży którą mają zapewniać stany magazynowe – informacja o przekroczeniu normatywu w pozycjach zamówienia
 • wyliczanie normatywu uwzględnia pozycje w toku zamówienia do dostawcy których nie wprowadzono jeszcze do dokumentu PZ
 • podgląd na każdej pozycji zamówienia czy i jakim dokumentem PZ została zrealizowana
 • możliwość podglądu sumarycznego stanu w magazynach oznaczonych do uwzględniania do zamówień do dostawców i dodatkowo stanu wybranego magazynu w firmie
 • możliwość analitycznego podglądu stanu wybranego asortymentu w rozbiciu na magazyny /tylko w wersji terminalowej w środowisku FlagShip/
 • oznaczenie z zamówieniu asortymentów kupowanych u różnych dostawców i możliwość porównania cen zakupu u poszczególnych dostawców
 • możliwość zmiany terminu realizacji dla każdej pozycji zamówienia oddzielnie
 • możliwość określenia uzgodnionej ceny zakupu z dostawcą dla każdej pozycji zamówienia

Zmiany sposobu opracowania dokumentów zakupu w odniesieniu do zamówień

 • wprowadzono możliwość wyboru asortymentu do dokumentów PZ z pozycji niezrealizowanych zamówień do dostawcy /dotychczas z pełnej listy asortymentowej/
 • w naturalny sposób umożliwia to skonfrontowanie przyjmowanych pozycji z zawartością zamówienia /zgodność cen uzgodnionych z dostawcą, uniknięcie przyjęcia niechcianych – nie zamówionych pozycji/
 • taki tryb wprowadzania umożliwia wyspecyfikowanie w każdym momencie pozycji zamówień niezrealizowanych i uwzględnianie ilości pozycji niezrealizowanych przy opracowaniu kolejnego zamówienia do dostawcy.
 • z takiego trybu wprowadzania wynika możliwość określania na podglądzie stanów magazynowych oprócz ilości na stanie magazynowym także ilości zamówionych u dostawcy nie przyjętych jeszcze na stan.
 • na wydruku dokumentu PZ dla każdej pozycji jest informacja o numerze zamówienia z którego powstała, oraz o ewentualnych różnicach cen zakupu od uzgodnionej w zamówieniu.

Automatyzacja opracowania dokumentów zakupu na podstawie plików z dokumentami sprzedaży dostarczonymi przez dostawcę

 • wprowadzono możliwość automatycznego opracowania dokumentów PZ od dostawców pracujących w systemach OPTIMA/Comarch/, PC-MARKET, KAMSOFT oraz dostawców pracujących w programie SOOT. Odtąd kupując u dostawców pracujących na w/w systemach możemy zażądać faktury w postaci pliku do samodzielnego odczytania dokumentu zakupu
 • opracowanie dokumentu po wkopiowaniu pliku we wskazane miejsce polega na określeniu dostawcy oraz dowiązaniu do kartoteki SOOT nowych asortymentów, których dotychczas nie kupowaliśmy u dostawcy. Dokument powstaje bardzo szybko. Zmniejsza się również ryzyko popełnienia omyłek przy opracowaniu ręcznym
 • w przygotowaniu: odczyty dokumentów sprzedaży z systemów WF-MAG, SUBIEKT, oraz odczyty dokumentów w coraz bardziej popularnym standardzie EDI. /dołączone zostaną do programu wersji 17 w najbliższym czasie/

Możliwość automatycznej wysyłki pliku z zawartością faktury na adres e-mail określony w kartotece kontrahentów

Możliwość wysłania na adres e-mail określony w kartotece kontrahentów pliku w formacie RTF, PDF lub XML z zawartością faktury do samodzielnego wydrukowania przez odbiorcę

Możliwość określenia dla każdego asortymentu kosztu gospodarowania odpadami /kgo/ i wydruku tej ceny na dokumentach sprzedaży

/Zgodnie z wymogami art. 25 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca zobowiązany jest od dnia 1.01.2009 r. do uwidaczniania na fakturze kosztów gospodarowania odpadami KGO i pokazywania ich jako składnika ceny./

Możliwość obsługi kodów kreskowych grupy 2 zgodnie ze standardem GS1

Możliwość obsługi pakietów towarowych /kompletów/

Rozwiązanie problemu analizy stanów, obrotów i fakturowania w sytuacji, gdy niektóre asortymenty znajdujące się na stanie są kupowane i sprzedawane luzem, oraz te same asortymenty stanowią element większego zespołu kupowanego i sprzedawanego jako komplet

Możliwość opracowania korekty do dokumentu z ubiegłego roku po dokonanym rozcięciu lat

Możliwość opracowania noty odsetkowej zawierającej również dokumenty starego roku po dokonanym rozcięciu lat

Możliwość szybkiego opracowania korekty do dokumentu na zwrot całego asortymentu, który znajdował się na dokumencie

Możliwość dowiązania numerów seryjnych do towaru w dokumencie zakupu i sprzedaży /umożliwia wydruk karty gwarancyjnej urządzenia oraz uzyskanie informacji o transakcjach związanych z urządzeniem

Przenoszenie niezrealizowanych pozycji zamówień zaliczkowych do oddzielnego zamówienia

Wydzielenie uprawnień do modyfikacji raportów obrotów dla operatorów z uprawnieniami (K)sięgowości /ogranicza liczbę osób uprawnionych do modyfikacji raportów przez co zwiększa bezpieczeństwo pracy/

Wydzielenie parametru dotyczącego zatwierdzania dokumentów wz do faktury zbiorczej podczas wydruku /dotychczasowy parametr dotyczył wszystkich dokumentów wewnętrznych/

Możliwość powiązania pozycji dokumentu z zamówieniem z którego powstała. anulowanie pozycji powoduje przywrócenie pozycji zamówienia

Możliwość pracy kilku firm na jednej bazie danych /dla firm powiązanych kapitałowo lub biznesowo, pracujących na jednakowym asortymencie/

Elementy zewnętrzne przedstawionego pakietu współpracujące z programem SOOT wersji 17.

 • Łącznik do programu Finansowo – Księgowego „Symfonia”. Umożliwia przeniesienie danych do w/w systemu a tym samym prowadzenie księgi handlowej przez księgowość firmy lub przez biuro rachunkowe bez konieczności „ręcznego” wprowadzania danych do systemu Finansowo-Księgowego. Dotychczas program umożliwiał przenoszenie danych jedynie do systemu Finansowo-Księgowego firmy KJM. Program „Symfonia” jest jednym z najlepszych programów Finansowo – Księgowych na rynku. Firma KJM Sp. z o. o. dystrybuuje i wdraża w/w oprogramowanie.
 • Łącznik do programu Księga Przychodów i Rozchodów „Symfonia”. Umożliwia przeniesienie dokumentów zakupu i sprzedaży do w/w systemu. Dotychczas wszystkie firmy prowadzące ewidencję na księdze przychodów i rozchodów wprowadzały do niej ręcznie wszystkie dokumenty zakupu oraz wielkości sprzedaży dziennej. Zabierało to ogromne ilości czasu w każdym miesiącu. Firma KJM Sp. z o. o. dystrybuuje i wdraża w/w oprogramowanie.
 • Internetowy moduł zamówień odbiorców /Kilka wariantów realizacji idei B2B w oparciu o łącza internetowe/
 • Program obsługi depozytu /umożliwia analityczną ewidencję towarów, które po wystawieniu faktury pozostają w magazynie i są dostarczane sukcesywnie/
 • Generator zamówień do dostawcy /program uruchamiany automatycznie nocą na serwerze tworzy pliki z propozycja zamówień do dostawców na kolejny dzień – automatycznie odszukuje towary i dostawców do których należy złożyć zamówienia, odciąża serwer od przeliczania danych w trakcie „ręcznego” generowania plików zamówienia przez operatora/. Dostępne tylko dla programu w wersji terminalowej pracującego w środowisku „FlagShip”/
 • Moduł analitycznego rozliczenia opakowań płatnych /objętych podatkiem VAT/ /Umożliwia automatyczne przenoszenie opakowań płatnych do oddzielnego dokumentu w trakcie wydruku, a co za tym idzie rozdzielenie płatności za towary i za opakowania płatne/
 • Moduł rozliczania materiałów zużywanych do prowadzonych inwestycji, oraz zużywanych w trakcie prowadzenia działalności usługowej /Prowadzenie analitycznej ewidencji wydania i zwrotu materiałów do zlecenia, utworzenie faktury na częściową realizację zlecenia w koszcie której znajdą się wskazane przez operatora materiały zużyte /wbudowane/ do tej pory w trakcie realizacji zlecenia. Zestawiając wartość materiałów w cenie zakupu i w cenie realizacji program umożliwia wstępną i docelowo ostateczną kalkulację opłacalności wykonania zlecenia/

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie DOS wynosi:

 • dla użytkowników wersji 16.1 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 15.1 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 14.1 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 540 zł za podstawowe stanowisko i 180 za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie FlagShip wynosi:

 • dla użytkowników wersji 16.1 360 zł za podstawowe stanowisko i 120 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 15.1 420 zł za podstawowe stanowisko i 180 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 14.1 480 zł za podstawowe stanowisko i 240 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 12.3 540 zł za podstawowe stanowisko i 300 zł za każde dodatkowe

Użytkownicy programu posiadający podpisane umowy opieki autorskiej otrzymują nowsze wersje w ramach ryczałtu. Zgodnie z dotychczasową praktyką firma KJM będzie wspomagać użytkowników starszych wersji. W związku z ponoszonymi przez KJM dodatkowymi kosztami w zakresie obsługi starszych wersji programu /cykliczne szkolenia pracowników w zakresie stosowanych rozwiązań programistycznych i struktur bazodanowych/ cennik usług w zakresie obsługi programów starszych wersji zostaje określony w wysokości :

 • cena podstawowa +25% dla użytkowników wersji 16.1
 • cena podstawowa +50% dla użytkowników wersji 15.1
 • cena podstawowa +75% dla użytkowników wersji 14.1
 • cena podstawowa +100% dla użytkowników starszych wersji.

Cennik elementów zewnętrznych:

 • łącznik do programu finansowo-księgowego „Symfonia”  /w cenie instalacja i konfiguracja – ok. 4 godzin/ – 1000 zł
 • łącznik do programu Księga Przychodów i Rozchodów „Symfonia”  /w cenie instalacja, i konfiguracja – ok. 2 godzin/ – 500 zł
 • Program obsługi depozytu dodatkowe stanowisko /+ 400/ – 1200 zł
 • Internetowy moduł zamówień odbiorców – ustalane indyw.
 • Moduł analitycznego rozliczenia opakowań płatnych – 900 zł
 • Generator zamówień do dostawcy – 500 zł
 • Ustawienie mechanizmów zdalnej wysyłki plików przez internet – ustalane indyw.

Nowy cennik usług wchodzi w życie od dnia 01.05.2009 r.