Rozszerzenia w zakresie usprawnienia opracowania dokumentów

 • Wprowadzono nowy rodzaj dokumentu – Nota księgowa – dokument nie-vatowski, z możliwością wprowadzania jedynie pozycji usługowych.
 • Możliwość wprowadzenia do dokumentu zakupu cen prowizorycznych, możliwość sprzedaży towarów z ceną prowizoryczną, uzupełnienie ceny na dokumencie PZ towaru ,który był sprzedawany.
 • Możliwość wydruku protokołu zwrotu do paragonu.
 • Możliwość wyliczania prowizji od sprzedaży lub marży operatorom opracowującym dokumenty.
 • Możliwość przeniesienia przy dopisywaniu nowego towaru danych z podświetlonego towaru /zdecydowanie przyśpiesza zakładanie nowych kartotek/.
 • Możliwość podglądu cen ostatnio użytych dla kontrahenta w dowolnym momencie opracowania dokumentu sprzedaży.
 • Możliwość podglądu kodu kreskowego towaru w trakcie opracowania dokumentu.
 • Możliwość wywołania kadru z dodatkowymi danymi kontrahenta w trakcie opracowania dokumentu sprzedaży, oraz w trakcie wprowadzania rezerwacji.
 • Możliwość zmiany statusu dokumentu: paragon na fakturę i odwrotnie dla niezatwierdzonych dokumentów bez nadanego numeru.
 • Bieżący podgląd wprowadzonego opisu każdej pozycji przy przeglądaniu dokumentu.
 • Możliwość podglądu przy opracowaniu dokumentu stanów podświetlonego asortymentu w przekroju na magazyny.
 • Możliwość określenia typu kartoteki dla każdej przyjmowanej partii towaru. Wyświetlanie typu kartoteki przy sprzedaży /Np. Określenie dla wybranej partii towaru znaku „W”-wyprzedaż umożliwia operatorowi zidentyfikowanie pozycji podczas wyboru asortymentu do sprzedaży.
 • Ułatwienie sposobu opracowania dokumentów pro-forma, możliwość dopisania asortymentu przy opracowaniu dokumentu.
 • Automatyczne dowiązanie do korekty akwizytora i kierowcy z dokumentu korygowanego.
 • Możliwość rozliczenia zaliczki do dokumentu istniejącego – dotychczas jedynie przy zakładaniu nowego dokumentu, możliwość odwiązania pozycji zaliczkowej z dokumentu za zmianą statusu dokumentu na „niezaliczkowy”.
 • Możliwość wprowadzania do zbiorówek dokumentów WZ do faktur zbiorczych.
 • Możliwość opracowania zbiorówki do dokumentów dla wybranych akwizytorów.
 • Możliwość przeniesienia listy kontrahentów zbiorówki do programu e-mapa transport w celu wyliczenia optymalnej trasy.
 • Podgląd stanu magazynowego każdej przeglądanej pozycji w dokumencie zakupu.
 • Podgląd kodu kreskowego towaru w trakcie opracowania dokumentu zakupu.
 • Możliwość wyszukiwania towaru wg fragmentu nazwy rozszerzono również dla rozszerzenia nazwy towaru.
 • Automatyczna korekta wartości zapłacono gotówką przekraczającej wartość dokumentu.
 • Możliwość wyszukiwania dokumentu na liście wg numeru faktury vat do paragonu.
 • Możliwość wydruku salda opakowań zwrotnych do pozycji opakować na fakturze.
 • Możliwość wydruku dokumentów w walucie dla odbiorców krajowych.
 • Możliwość wydruku alternatywnie słowa „zadatek” zamiast „zaliczka” na dokumentach.Wprowadzono mechanizm fakturowania seryjnego. Określenie towarów i kontrahentów do każdej listy fakturowania seryjnego. Szybkie fakturowanie cyklicznie wystawianych faktur dla klientów.

Rozszerzenia w zakresie określania cen i upustów

 • Możliwość wprowadzenia pakietowej zmiany cen do wprowadzenia w późniejszym terminie. Przygotowanie pakietu, wydruk etykiet cenowych do przygotowywanej zmiany cen, wydruk przygotowywanych list zmiany cen, w dowolnym terminie zatwierdzenie pakietu i zaktualizowanie cen sprzedaży.
 • Możliwość wydruku etykiet cenowych z raportów zmiany ceny w programie myszeltron.
 • Możliwość określenia ceny minimalnej dla towarów – cena ta pełni rolę ceny zakupu przy podglądzie przez operatora przy opracowaniu dokumentu i podglądzie marży zrealizowanej przy opracowaniu dokumentu.
 • Możliwość określenia cen indywidualnych na płatniku.
 • Możliwość określenia kwoty maksymalnego kredytu na płatniku.
 • Możliwość określenia znacznika blokady upustu dla każdego cennika oddzielnie.
 • Możliwość określenia upustu „specjalnego” dla kontrahenta, podgląd ceny po upuście przy ustalaniu cen i upustów indywidualnych.
 • Możliwość zdjęcia kontroli sprzedaży poniżej ceny zakupu dla wybranych magazynów.

Rozszerzenia w zakresie rozrachunków z kontrahentami

 • Możliwość zdalnego zezwolenia przez osoby uprawnione na wskazanych dokumentach sprzedaż na kredyt w sytuacji gdy z powodu przekroczenia dopuszczalnego opóźnienia płatności program zablokuje operatorowi możliwość sprzedaży na kredyt.
 • Wprowadzenie nowej grupy uprawnień (K)sięgowość do rejestrowania płatności, wprowadzania poleceń przelewu, modyfikacji raportów obrotów.
 • Możliwość eksportowania przelewów do wszystkich systemów bankowych.
 • Wyświetlanie informacji o fazie rozliczenia wpłaty zaliczkowej na liście dokumentów nierozliczonych w trakcie rejestrowania płatności.
 • Wyświetlanie numeru dokumentu korygowanego podczas rejestrowania płatności dla korekt.
 • Wydruk dokumentów nierozliczonych w wariantach: – wszystkie, -bez zaliczek, wpłat zaliczkowych.
 • Możliwość wydzielenia z potwierdzenia sald kontrahentów not opakowaniowych.
 • Wyświetlenie informacji którego oddziału dotyczy dokument przy wprowadzaniu wpłat do wyciągu bankowego /wersja wielooddziałowa/.
 • Możliwość podglądu nr PZ i nr. Faktury na podstawie której opracowano dokument PZ na liście dokumentów do przygotowania polecenia przelewu.
 • Wyświetlanie informacji o wystawionych przelewach na liście dokumentów do wydruku poleceń przelewu.

Rozszerzenia w zakresie obsługi zamówień

Zamówienia odbiorców

 • Możliwość określenia upustu do ceny podstawowej na zamówieniu odbiorcy.
 • Możliwość utworzenia dokumentu WZ do faktury zbiorczej z poziomu zamówienia od odbiorcy.
 • Możliwość podglądu cen sprzedaży użytych dla kontrahenta do pozycji zamówienia odbiorcy.
 • Możliwość podglądu stanów podświetlonego towaru w przekroju na magazyny w trakcie opracowania zamówienia odbiorcy.
 • Wgląd w pełną listę zamówień odbiorców z jednego kadru /dotychczas tylko dla wybranego kontrahenta/, możliwość wyszukiwania zamówienia wg numeru lub wg kontrahenta /analogicznie jak dotychczas lista bieżących dokumentów sprzedaż.
 • Możliwość dopisania kontrahenta na liście zamówień odbiorców.
 • Możliwość określenia cennika na zamówieniu od odbiorcy.
 • Możliwość wydruku zamówienia odbiorcy w formie wydruku wewnętrznego dla magazyniera /ilości zarezerwowane, ilości zrealizowane na zamówieniu/.

Rezerwacje

 • Możliwość wglądu zbiorczo w listę rezerwacji.
 • Możliwość wprowadzenia do rezerwacji ceny uzgodnionej.
 • Możliwość podglądu ostatnio użytych cen towaru na liście rezerwacji.

Zamówienia do dostawcy

 • Możliwość wprowadzenia uwag do pozycji zamówienia do dostawcy.
 • Możliwość opracowania zamówienia do dostawcy na podstawie analizy pozycji zamówień odbiorców uporządkowanych wg: daty przyjęcia zamówienia, wg nazwy towaru, wg dostawcy towaru.
 • Możliwość wyszukiwania zamówienia do dostawcy wg numeru zamówienia.

Rozszerzenia w zakresie administracji i kontroli

 • Możliwość śledzenia historii zmian wtórnych wykonywanych przez operatorów na dokumentach /zmiana ceny, zmiana ilości, usunięcie pozycji nadanie upustu, odtwierdzenie dokumentu, wydruk , zmiana kontrahenta.
 • Możliwość zablokowania wybranym operatorom możliwości zmiany nazwy towaru.

Rozszerzenia inne

 • Możliwość podglądu historii cen sprzedaży, zamówień odbiorców, zamówień do dostawców towaru podświetlonego na bieżącej liście stanów /F10 z listy dokumentów/.
 • Podgląd stanów materiału – asortyment w przekroju na magazyny: -wgląd w ilość dostępną i ilość zarezerwowaną, możliwość analitycznego wglądu w listę rezerwacji każdej pozycji, podgląd ostatnio użytej ceny zakupu i ceny zbytu.
 • Możliwość tworzenia raportów kasowych na grupę operatorów.
 • Możliwość wydruku na arkuszach spisowych każdej grupy asortymentowej na oddzielnej stronie.
 • Możliwość wyboru podstawowego kodu paskowego przy istnieniu kilku kodów alternatywnych towaru.
 • Ułatwienie podglądu ruchów towaru w przypadku przesunięć między magazynowych, możliwość zmiany magazynu przy podglądzie karty materiałowej.
 • Dodatkowe funkcje w oprogramowaniu kolektora danych.
 • Możliwość wprowadzania rezerwacji wewnętrznych do zleceń /wersja instalacyjna/.
 • Parametryzacja kontrahentów i towarów do współpracy z programami zewnętrznymi /min. sprzedaż mobilna i zestawienia dla koncernów/.
 • Możliwość określenia kategoryzacji towarów./Możliwość dowiązania towaru do kategorii, oraz przypisania dla towaru określonych cech przypisanych do kategorii, wyszukiwanie towarów posiadających określone cechy podczas sprzedaży, tworzenie nazw na podstawie dowiązania do kategorii, tworzenie szeregu dodatkowych zestawień z poziomu hurtowni danych. Przykładowo dla kategorii telewizory przyporządkowano cechy: marka, cale, herz, format. Możliwość wyselekcjonowania przy sprzedaży asortymentu z kategorii „telewizory” marki – dowolnej cale – 29, herz – 100, format – dowolny/.

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie DOS wynosi:

 • dla użytkowników wersji 15.1 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 14.1 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 12.3 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 540 zł za podstawowe stanowisko i 180 za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie FlagShip wynosi:

 • dla użytkowników wersji 15.1 360 zł za podstawowe stanowisko i 120 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 14.1 420 zł za podstawowe stanowisko i 180 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 12.3 480 zł za podstawowe stanowisko i 240 zł za każde dodatkowe

Użytkownicy programu posiadający podpisane umowy opieki autorskiej otrzymują nowsze wersje w ramach ryczałtu. Zgodnie z dotychczasową praktyką firma KJM będzie wspomagać użytkowników starszych wersji.
W związku z ponoszonymi przez KJM dodatkowymi kosztami w zakresie obsługi starszych wersji programu /cykliczne szkolenia pracowników w zakresie stosowanych rozwiązań programistycznych i struktur bazodanowych/ cennik usług w zakresie obsługi programów starszych wersji zostaje określony w wysokości :

 • cena podstawowa +25% dla użytkowników wersji 15.1
 • cena podstawowa +25% dla użytkowników wersji 14.1
 • cena podstawowa +50% dla użytkowników wersji 12.3
 • cena podstawowa +100% dla użytkowników starszych wersji.

Nowy cennik usług wchodzi w życie od dnia 06.05.2008 r. Podstawowy cennik usług dostępny jest na stronie internetowej www.kjm.pl