System SOOT jest na bieżąco konserwowany, dostosowywany do nowych konstrukcji prawnych i rozszerzany o nowe funkcjonalności.

Wśród jego największych zalet jest bardzo korzystny stosunek funkcjonalności do ceny. Brak dodatkowych opłat licencyjnych na oprogramowanie serwerowe, serwery bazy danych czy usługi terminalowe kilkukrotnie obniża rzeczywiste koszty eksploatacji systemu. Zastosowane technologie są niezawodne o czym świadczą klienci pracujący w trybie 24h/7d. Bardziej zaawansowani klienci mają możliwość wykonywania szczegółowych analiz przy pomocy Hurtowni Danych.
Powyższe sprawia, że że mimo zmieniającej się rzeczywistości i powstawania rozwiązań w innych technologiach program SOOT stanowi i stanowić będzie nadal atrakcyjną ofertę oprogramowania

Przedstawiamy listę podstawowych modyfikacji programowe w SOOT w wersji 2016.

 • Możliwość dowiązania kosztu transportu do dokumentu w celu określenia urealnionej ceny zakupu na kartach materiałowych
 • Możliwość rejestracji korekt zakupu – bonusy posprzedażne z jednoczesnym określeniem urealnionej ceny zakupu na kartach materiałowych. /opcja odpłatna – wymaga używania programu w wersji 2016/
 • Możliwość podglądu marży podczas opracowania dokumentu w stosunku do urealnionej ceny zakupu
  /z uwzględnieniem kosztu transportu, oraz z uwzględnieniem otrzymanych bonusów posprzedażnych.
 • Możliwość uzyskania zestawień w hurtowni danych od ver. 5 w odniesieniu do urealnionej ceny zakupu.
 • Mechanizm samodzielnego parametryzowania i konfigurowania odczytu dokumentów zakupu otrzymywanych od dostawców w różnych standardach CSV.
 • Możliwość wydruku sumarycznego asortymentu z dokumentów niezatwierdzonych w trakcie obsługi inwentaryzacji
 • Możliwość zdefiniowania standardu GS1 oddzielnie dla każdej grupy asortymentowej /tym samym dla każdego dostawcy/ dla asortymentu przyjmowanego z kodami EAN grupy ‚2’ nadanymi przez dostawcę. /Dotychczas parametr definiował globalnie standard GS1 kodu EAN dla każdej podgrupy kodu grupy ‚2’/
 • Wprowadzenie mechanizmu automatycznego zdejmowania ze stanu wg metody FIFO z kart materiałowych przy ustawionym parametrze „każdy zakup na oddzielną kartę materiałową”
 • Możliwość użycia czytnika kodu kreskowego do dowiązania towaru własnego do towaru dostawcy podczas importowania dokumentu zakupu.
 • Możliwość użycia czytnika kodu do wprowadzania dokumentów do zbiorówki
 • Możliwość podglądu karty materiałowej wraz z danymi starego roku po rozdzieleniu lat.
 • Możliwość wpisania numeru faktury, której dotyczy nota opakowaniowa podczas opracowania noty
 • Możliwość użycia filtru włączającego lub wyłączającego dokumenty WZ na wydruku dokumentów nierozliczonych dla ustawionego parametru „stosowanie wpłat do dokumentów WZ”
 • Podgląd daty ostatniego zakupu asortymentu podczas opracowania dokumentu sprzedaży

Od 1.01.2016 wszelkie zgłoszenia dotyczące programów nie objętych aktualną gwarancją będą rozwiązywane jedynie w formie odpłatnej wg cennika usług podwyższonego o 50% lub 100% w zależności od używanej przez użytkownika wersji.

Należy pamiętać że klient może eksploatować dodatkowe systemy i moduły powiązane z SOOT. Programy te również muszą być aktualizowane do zmian prawnych i zmian w samym systemie SOOT. Z tych powodów konieczne może być aktualizacja tych systemów i modułów. Koszty aktualizacji wynoszą maksymalnie 20% ceny standardowej systemu lub modułu w przypadku aktualizacji o jedną wersję.

Firmy, które do 31.12.2015 dokonają zamówienia nowej wersji programu SOOT korzystają z 20 % rabatu przy zakupie aktualizacji programu, a firmy które do 31.01.2016 dokonają zamówienia korzystają z 10 % rabatu.

Ceny dopłat do nowej wersji:

Cena dopłaty do nowej wersji SOOT na płaszczyźnie LINUX wynosi:

 • dla użytkowników wersji 2015400 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 21 800 zł za podstawowe stanowisko i 400 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 201200 zł za podstawowe stanowisko i 600 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 1600 za podstawowe stanowisko i 800 zł za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji SOOT na płaszczyźnie DOS wynosi:

 • dla użytkowników wersji 2015300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 21600 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 20900 zł za podstawowe stanowisko i 300 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 1200 zł za podstawowe stanowisko i 400 zł za każde dodatkowe

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Informujemy jednocześnie, że gwarancją producenta objęta jest zawsze ostatnia wersja programu.

31.12.2015 kończy się okres gwarancyjny dla wersji 2015.


 

Pobierz jako załacznik PDF