Od 1 lipca 2015 wchodzą nowe przepisy dotyczące ustawy o Podatku od towarów i usług VAT.
Zgodnie z nowelizacją sprzedaż towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT podlega stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko w sytuacji, gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
Powiększona została lista towarów, co do których należy zastosować odwrotne obciążenie
W przypadku telefonów, tabletów czy laptopów mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Na kartotekach towarowych wprowadzono możliwość oznaczenia towarów „odwrócony VAT – elektronika”, w odniesieniu do których obowiązuje limit 20 000 netto.
W programie wersji 2015 wprowadzono mechanizm umożliwiający wybór stawki VAT przy opracowaniu faktur VAT dla towarów zakupionych ze stawką „odwrócone obciążenie”. Dotychczas wszystkie towary zakupione w ten sposób sprzedawane były na faktury ze stawką „odwrócone obciążenie”.
Decyzję – czy sprzedaż towarów dokonać wg stawki „odwrócony vat”, czy wg stawki podstawowej podejmuje wystawca dokumentu. Odpowiada on również za prawidłowość wyboru stawki VAT.
W celu ułatwienia podjęcia decyzji o wyborze stawki VAT podczas sprzedaży, w programie SOOT wersji 2015 wprowadzono możliwość oznaczenia na karcie kontrahentów czynnego podatnika VAT. Dla kontrahentów nie oznaczonych jako czynny podatnik VAT pojawi się komunikat ostrzegawczy.
Operator ma do wyboru:

  • oznaczyć kontrahenta jako czynny podatnik VAT i dokonać sprzedaży wg stawki OV
  • dokonać sprzedaży wg podstawowej stawki VAT
  • dla towarów oznaczonych „odwrócony VAT – elektronika” i kontrahenta oznaczonego jako czynny podatnik VAT, operator każdorazowo wybiera przy sprzedaży, wg której stawki wykonana zostanie transakcja.

Nowelizacja nakłada również obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym.
W programie wprowadzono możliwość opracowania i wydrukowania zestawienia podsumowującego transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. W takim zestawieniu znajdą się informacje takie jak:

  • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika nabywającego towar lub usługę,
  • łączna wartość towarów i świadczonych usług

Użytkowników programu SOOT zainteresowanych powyższymi funkcjonalnościami prosimy o kontakt telefoniczny.Użytkownicy programu SOOT wersji 2015 otrzymują powyższe zmiany nieodpłatnie.
Będzie możliwość wysyłania informacji o transakcjach z odwróconym obciążeniem w wersji elektronicznej, po udostępnieniu odpowiednich formularzy przez Ministerstwo. O tej funkcjonalności poinformujemy Państwa w następnym biuletynie.