Informujemy, że od 1.01.2015 zmianie ulegają zasady numerowania wersji wszystkich programów autorstwa naszej firmy. Numer wersji będzie numerem roku, na który wersja programu obowiązuje.

Od  15.12.2014 wprowadzamy do dystrybucji nową wersję programu SOOT o numerze 2015.
Zakup nowej wersji programu, stanowi jednocześnie odnowienie gwarancji. Gwarancja uprawnia użytkowników do zgłaszania błędów oprogramowania , a na firmę KJM nakłada obowiązek nieodpłatnego usunięcia usterki.

Błędem oprogramowania jest pojawienie się powtarzalnych komunikatów błędów podczas uruchamiania wybranych funkcji lub generowanie dokumentów niezgodnych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Wszelkie rozwiązania indywidualne dla klientów wykonywane będą tylko dla klientów posiadających aktualną wersją programu.
Błędy w zestawieniach które wynikają z uszkodzeń baz danych nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych i usuwane są odpłatnie poprzez naprawę bazy danych.
Gwarancja producenta na każdą wersję programu kończy się wraz z zakończeniem roku, na który obowiązuje.

Od 1.01.2015 wszelkie zgłoszenia dotyczące programów nie objętych aktualną gwarancją będą rozwiązywane jedynie w formie odpłatnej wg cennika usług podwyższonego o 50% lub 100% w zależności od używanej przez użytkownika wersji.

Firmy, które do 31.12.2014 dokonają zamówienia nowej wersji programu SOOT korzystają z 20 % rabatu przy zakupie aktualizacji programu, a firmy które do 31.01.2015 dokonają zamówienia korzystają z 10 % rabatu.

Powyższe zasady dotyczą także systemów FK, PD i wszystkich systemów pomocniczych współpracujących z programem SOOT

Najważniejsze modyfikacje programu SOOT w stosunku do wersji 21:

 • możliwość częściowego rozliczenia wpłaty zaliczkowej
 • możliwość rozliczenia zaliczki w euro
 • możliwość wystawienia faktury pro-forma w euro
 • rozszerzenie zakresu wysyłki faktury w formie elektronicznej do kontrahenta
 • możliwość wykonania dowolnego wydruku na drukarkę alternatywną
 • możliwość identyfikacji paragonu do korekty poprzez zeskanowanie kodu kreskowego paragonu
 • możliwość uzyskania analityki cen indywidualnych każdego towaru i kontrahenta
 • możliwość dowiązania kodu GLN do określania miejsca dostawy na zamówieniach do dostawców
 • zestawienie kontrolne zakupów ze stawką inną niż na kartotece.
 • możliwość założenie filtru na dokumenty wybranego kontrahenta, lub filtru na dokumentu nieodczytane przy imporcie
 • eksport dokumentów do systemów zewnętrznych w formacie programu „hipermarket”
 • kopiowanie zawartości dokumentu do nowego lub istniejącego dokumentu

Nowe rozwiązania w programie Kadrowo-Płacowym:

Przygotowywanie elektronicznych plików XML do wykorzystania w formularzach interaktywnych Ministerstwa Finansów

 • w/w pliki obejmują PIT11 PIT4R oraz po opublikowaniu także PIT40
 • po utworzeniu pliku program automatycznie otworzy stosowny Formularz Interaktywny umożliwiając import danych sprawdzenie podpisanie i wysłanie deklaracji PIT

Ceny dopłat do nowej wersji:

Cena dopłaty do nowej wersji SOOT na płaszczyźnie LINUX wynosi:

 • dla użytkowników wersji 21400 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 20800 zł za podstawowe stanowisko i 400 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 191200 zł za podstawowe stanowisko i 600 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 1600 za podstawowe stanowisko i 800 zł za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji Kadry-Płace na płaszczyźnie Windows/Flagship wynosi:

 • dla użytkowników wersji 13.1150

Cena dopłaty do nowej wersji FK i PD na płaszczyźnie LINUX wynosi:

 • dla użytkowników wersji 21450 zł za podstawowe stanowisko i 137,50 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 20750 zł za podstawowe stanowisko i 237,50 zł za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wersji 19 – 1050 zł za podstawowe stanowisko i 337,50 za każde dodatkowe
 • dla użytkowników wcześniejszych wersji 1500 zł za podstawowe stanowisko i 500 zł za każde dodatkowe

Łączniki i moduły dodatkowe – odnowienie gwarancji 15 % kwoty bazowej, gwarancja nie obejmuje modyfikacji wynikających ze zmian specyfikacji innych niż zmian przepisów prawa.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Informujemy jednocześnie, że gwarancją producenta objęta jest zawsze ostatnia wersja programu.

31.12.2014 kończy się okres gwarancyjny dla wersji 21.