Przypominamy, że od początku 2014 roku zmieniają się zasady dotyczące podatku VAT.
Wszyscy użytkownicy wersji 21 mają zapewnione dostosowanie oprogramowania do w/w zmian z ramach rękojmi podobnie jak abonenci „opieki autorskiej”

Pozostali użytkownicy systemu SOOT powinni albo uaktualnić oprogramowanie do wersji minimum 21 albo zastosować wewnętrzne rozporządzenia księgowości. Eksploatacja starszych wersji systemu SOOT może powodować wystawienie dokumentów niezgodnych z nowymi przepisami. W szczególności starsze wersje drukują tekst „data sprzedaży” który określa datę wystawienia Faktury, który jest niezgodny z „datą sprzedaży” w rozumieniu nowej ustawy. Podobnie problem z wydrukiem poprawnego rejestru VAT w przypadku daty dostawy innej niż data wystawienia dokumentu.

Podstawowymi zmianami w systemie SOOT w związku z nowymi przepisami VAT będą:

  • zmiana dotycząca dokumentów WZ do Faktur/Paragonów. Dotychczas był to dokument „swobodnie” traktowany gdyż dopiero Faktura/Paragon była podstawą do naliczania podatku VAT. Obecnie nie jest możliwe takie „swobodne” traktowanie dokumentu WZ. Wydruk WZ do Faktury/Paragonu będzie skutkował utworzeniem numeru Faktury oraz zablokowaniem zmian w dokumencie albo dokument zostanie zamieniony na WZ do Faktury zbiorczej. W przypadku pozostawienia rodzaju dokumentu możliwe będzie jedynie wydrukowanie Faktury/Paragonu oraz ewentualnie zmiana daty dostawy (nowy istotny element związany z VAT) na późniejszą w stosunku do daty dokumentu
  • wprowadzenie daty dostawy do dokumentów rozchodowych która ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego (wydruk rejestrów VAT). W zasadzie istotne jest gdy dostarczenie towaru/usługi nastąpi w miesiącu następnym niż moment utworzenia/wydrukowania dokumentu rozchodowego czy nawet wydania towaru z magazynu. Obecnie istotne jest dostarczenie dla odbiorcy (największa zmiana w przepisach !!!)
  • zablokowanie zmian cen (upustów) przy tworzeniu faktur zbiorczych, gdyż inaczej niemożliwe byłoby poprawne obliczenie podatku VAT wg nowych zasad (na datę dostawy)
  • wydruki rejestrów VAT na wyżej opisane daty dostarczenia towaru/wykonania usługi stąd rejestr VAT będzie uwzględniał WZ do faktur zbiorczych nie zaś same faktury zbiorcze
  • po stronie zakupowej szczególną uwagę należy zwrócić na daty gdyż na datę dostawy (PZ) a nie na datę dokumentu będzie tworzony rejestr zakupów

Informujemy, że od 01.01.2014r. w wersji SOOT 21 możliwe będzie numerowanie dokumentów z podziałem na miesiące czyli możliwa będzie oddzielna numeracja dokumentów nie tylko w obrębie roku ale też miesiąca.
Przykładowo możliwe będzie numerowanie:

1/1/01/2014 – pierwszy dokument z magazynu 1 w styczniu 2014

2/1/01/2014 – drugi dokument z magazynu 1 w styczniu 2014
1/1/02/2014 – pierwszy dokument z magazynu 1 w lutym 2014
35/1/05/2014 – trzydziesty piąty dokument z magazynu 1 w maju 2014

Jeżeli są Państwo zainteresowani takim numerowaniem dokumentów od początku 2014 roku bardzo prosimy o kontakt z biurem KJM 89 527-38-69 lub e-mail pomoc(at)kjm.pl

Zmiana sposobu numerowania w ciągu roku także będzie możliwa jednak może wiązać się z dodatkowymi pracami serwisu KJM oraz odpowiedniemu dostosowaniu się działów sprzedaży do zmian co nie będzie operacją natychmiastową.