Na przełomie roku 2012/2013 wchodzą w życie zmiany prawne, które wymuszają zmiany w systemach informatycznych. Zmiany przepisów zawiera m.in. ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce oraz rozporządzenie ministra Finansów z 11.12.2012 w sprawie wystawiania faktur i faktur elektronicznych.

Podstawowe zmiany dotyczące wystawiania dokumentów:

 • Zmiany nazwy oraz zawartości dokumentujących sprzedaż (Faktur)
  • informacja rodzaju faktury i sposobie rozliczania
  • faktury uproszczone
  • metoda kasowa
  • „samofakturowanie” – sprzedawca może przenieść na mocy porozumienia obowiązek wystawienia faktury na nabywcę, lub osobę trzecią
 • zmieniają się zasady wystawiania faktur zbiorczych
 • zlikwidowany zostaje dokument „Faktura wewnętrzna”

Podstawowe zmiany dotyczące rozliczania dokumentów:

 • Nabywca, który nie opłacił faktury zakupu w terminie 30 dni od daty płatności będzie zobowiązany do wyjęcia z kosztów uzyskania przychodów niezapłaconą kwotę. Po późniejszym opłaceniu faktury przedsiębiorca będzie mógł ją zaliczyć do kosztów uzyskania w miesiącu, w którym opłacił fakturę.

 • Nabywca, który nie opłacił faktury w terminie 150 dni od daty płatności będzie ponadto zobowiązany do skorygowania naliczonego podatku VAT od nieopłaconej faktury. Jeżeli tego nie zrobi – czeka go kolejna sankcja w wysokości 30% wartości VAT.

 • Dla firm o statusie „Mały przedsiębiorca” (obrót do 1.2 mln euro brutto) VAT może być rozliczany metodą kasową. Uproszczenie w sposobie otrzymywania statusu MP oraz niewątpliwe korzyści podatkowe posiadania tego statusu zwiększą ilość faktur zakupowych i kosztowych, które będą miały zdefiniowaną na fakturze metodę kasową rozliczania VAT. Wszystkie firmy (nie tylko MP) będą musiały uwzględnić dokumenty rozliczane metodą kasową wg nowych zasad.

W związku z powyższym firma KJM włączy do wersji 20 systemu SOOT niezbędne zmiany w systemie takie jak nowe pola do oznaczeń kontrahentów, dokumentów terminów płatności, okresów sprawozdawczych, znaczników kosztowych i podatkowych jak również zmiany szablonów wydruków dokumentów sprzedażowych i zakupowych, sposobu oznaczania dokumentów oraz nowych dodatkowych zestawień podatkowych (dochodowy i VAT)

Wersja 20 posiadać będzie także inne użyteczne zmiany (m.in.):

 • Możliwość zablokowania upustu dla wybranej pozycji dokumentu.
 • Możliwość opracowania dokumentu DW z zamówienia na kolektorze
 • Nowy uniwersalny standard eksportu pliku do systemów zewnętrznych – EDI
 • Blokada upustu dla pozycji z ręcznie zmienioną ceną na dokumencie
 • Możliwość sprzedaży poniżej ceny zakupu dla operatora z uprawnieniami supersprzedawcy
 • oraz wiele innych

Firmy, które do 31.12.2012 dokonają zamówienia nowej wersji programu korzystają z 10% rabatu przy zakupie aktualizacji programu.


Ceny dopłat do nowej wersji:

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie LINUX wynosi:
– dla użytkowników wersji 19 – 400 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 18 – 560 zł za podstawowe stanowisko i 250 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 17 – 640 zł za podstawowe stanowisko i 300 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wcześniejszych wersji 720 zł za podstawowe stanowisko i 360 zł za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji na płaszczyźnie DOS wynosi:
– dla użytkowników wersji 19 – 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 18 – 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 17 – 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wcześniejszych wersji 540 zł za podstawowe stanowisko i 180 za każde dodatkowe