KJM sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować nową wersję programu SOOT wersja 19

Dalszy rozwój oprogramowania SOOT odbywał się będzie tylko w wersji graficznej. Obecna wersja programu będzie ostatnią działającą w środowisku tekstowym.
Zakup programu SOOT wersji 19 w pierwszym kwartale br. będzie jednocześnie uprawniał do zakupu programu działającego w środowisku graficznym w momencie rozpoczęcia jego dystrybucji w dotychczasowej formie aktualizacji wersji – tj. w cenie 25% ceny aktualnego programu SOOT działającego w środowisku tekstowym.

Jednocześnie od 31.01.2012 zmienia cennik usług dla użytkowników naszego oprogramowania:
– dla użytkowników wersji 19 – cennik podstawowy
– dla użytkowników wersji 18 – cennik podstawowy +50 %
– dla użytkowników starszych wersji – cennik podstawowy +100 %

 


Podstawowe unowocześnienia wprowadzone do wersji 19 programu.

Możliwość wykonania każdego wydruku do pliku w formacie PDF
(Plik w formacie pdf można odczytać i wydrukować u każdego użytkownika komputera posiadającego popularny darmowy program Acrobat Reader. Format przydatny bardzo min do przesyłania zamówień do dostawcy)

Mechanizm kontroli odprowadzanych przez operatorów utargów
(Wprowadzony mechanizm umożliwia pełną bieżącą kontrolę zarówno nad utargami odprowadzanymi do operatora przyjmującego utargi, jak i odprowadzanymi do banku)

Rozliczenie podatku VAT od niezwróconych opakowań
(Mechanizm eliminuje bardzo praco- i czasochłonną czynność analizowania obrotów opakowań mającą na celu rozliczenie podatku vat od niezwróconych opakowań. Umożliwia utworzenie faktur VAT na niezwrócone opakowania, Umożliwia wydruki zestawień uzasadniających wystawione faktury VAT. Umożliwia także wyliczenie niezwróconych opakowań do dostawcy, a tym samym uzgodnienie ilości do wystawienia faktury vat przez dostawcę)

Wprowadzenie automatycznej korekty zakupu
Zdecydowanie ułatwia opracowanie korekt zakupu. Działa analogicznie jak automatyczne dokumenty sprzedaży.

Wprowadzenie do raportu kasowego wpłat posprzedażnych dokonywanych kartą płatniczą

(Umożliwia identyfikację operatora, który zdjął z rozrachunków dokument poprzez wpłatę kartą płatniczą. Zabezpiecza     przed nieuprawnionym zdjęciem z rozrachunków dokumentu. Umożliwia wydruk pokwitowania wpłaty kartą płatniczą dla wpłacającego)

Rozszerzenie mechanizmu kontroli przekroczenia przez odbiorcę maksymalnej kwoty kredytu
(Do wyliczenia pozostałej do wykorzystania kwoty kredytu program uwzględnia kwotę na liście dokumentów nierozliczonych, a także nie dowiązane dokumenty WZ do faktur zbiorczych)


Pozostałe rozszerzenia programu SOOT w wersji 19

– Możliwość scalenia kilku wpłat zaliczkowych zarejestrowanych do różnych zamówień w celu rozliczenia wpłat jedną fakturą rozliczającą
– Wprowadzenie stawki VAT „nie podlega VAT”
–  Możliwość rozliczenia inwentaryzacji do stanów bieżących
– Możliwość samodzielnego zdefiniowania na fakturze tekstu dotyczącego rozliczenia opakowań
– Automatyczne wprowadzenie korekty zakupu na właściwą kartę w przypadku, gdyby prowadzenie korekty powodowało stan ujemny
– Dostosowanie programu do obowiązujących od 1.01.2012 roku przepisów dotyczących zwrotu akcyzy od wyrobów węglowych
– Możliwość przeniesienia wybranych pozycji z jednego dokumentu do innego niezatwierdzonego dokumentu
– Eksport dokumentów sprzedaży do obcych systemów (EDI, BLUM, SMALL-BIZNES)
– Import zamówień odbiorców z innych systemów
– Możliwość wyświetlenia nagłówków zamówień od odbiorców w filtrze na jedynie zamówienia niezrealizowane
– Możliwość zdefiniowania promocji na wybrany znacznik karty
– Dodatkowa kontrola raty zezwolenia na handel alkoholem podczas wystawiania dokumentu

Rozszerzenia dla wersji programu z rozliczeniem inwestycji.
– Możliwość wprowadzenia do zlecenia pozycji z marżą określoną w nagłówku zlecenia
– Pokazanie na ekranie nierozliczonych zaliczek przy poruszaniu się po liście zleceń


Ceny dopłat do nowej wersji:

Cena dopłaty do nowej wersji SOOT na płaszczyźnie DOS wynosi:
– dla użytkowników wersji 18 – 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 17 – 420 zł za podstawowe stanowisko i 140 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 16 – 480 zł za podstawowe stanowisko i 160 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wcześniejszych wersji 540 zł za podstawowe stanowisko i 180 za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji SOOT na płaszczyźnie LINUX wynosi:
– dla użytkowników wersji 18 – 400 zł za podstawowe stanowisko i 150 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 17 – 480 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wersji 16 – 560 zł za podstawowe stanowisko i 250 zł za każde dodatkowe
– dla użytkowników wcześniejszych wersji 640 zł za podstawowe stanowisko i 300 zł za każde dodatkowe