Informujemy, że do wersji 19 programu SOOT wprowadzony został mechanizm umożliwiający pełną kontrolę utargów odprowadzanych przez operatorów przyjmujących wpłaty.
Wprowadzając kwotę utargu w funkcji „opracowanie raportu kasowego” lub „Sprawdzenie salda kasy i odprowadzenie utargu”, operator musi określić formę odprowadzenia utargu.
Ma do wyboru dwie możliwości:

  • Kasa główna
  • Bank

W przypadku wyboru „Kasa główna” program tak jak dotychczas utworzy kwit KW na odprowadzeniu utargu. Osoba uprawniona do przyjmowania utargów w trakcie przyjmowania gotówki od operatora wybiera z listy nierozliczonych utargów pozycje – program automatycznie tworzy kwit KP na zaznaczone pozycje. Pozycje zaznaczone zostają usunięte z listy nierozliczonych utargów. Pozostają na niej pozycje nierozliczone. Osoba uprawniona do przyjmowania utargów może wydrukować kontrolne zestawienie nierozliczonych utargów.
W przypadku wyboru „Bank” – program wprowadza odprowadzony utarg na listę dokumentów nierozliczonych na kontrahenta „Kasa Główna”.
W momencie otrzymania z banku potwierdzenia wpłaty w formie wyciągu bankowego – operator wprowadzając Wyciąg Bankowy – zdejmuje z rozrachunków na kontrahencie „Kasa Główna” kwotę utargu.
Operator nie mający uprawnień księgowości nie ma wglądu w stan rozrachunków kontrahenta „Kasa główna” – nie może w związku z tym zarejestrować żadnej wpłaty zdejmującej pozycję z listy rozrachunków na tym kontrahencie.
Utargi typu „Bank” wprowadzane są do rozrachunków do poziomu „Archiwum/2”.
Operator nie mający uprawnień księgowości ma w wersji 19 programu SOOT uprawnienia do wydruku listy nierozliczonych tylko z listy bieżącej. Nie zobaczy on na zestawieniu stanu rozrachunków na kontrahencie „Kasa Głowna”.
Powyższy mechanizm umożliwia pełną kontrolę programową nad odprowadzanymi utargami przez operatorów. Zabezpiecza też przed wglądem przez osoby nieuprawnione w saldo nierozliczonych utargów poszczególnych operatorów programu.
W najbliższym czasie ukażą się biuletyny związane z nową wersją SOOT19 wraz z innymi nowymi rozwiązaniami.