Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów udostępniamy kolejną edycję programu Finansowo Księgowego KJM FK19. Nową wersję wyposażono i wzbogacono o funkcjonalności:

 • Wydruk zestawień do pliku PDF
 • Możliwość dopisania i usunięcia pozycji w środku dokumentu księgowego
 • Zwiększenie maksymalnej wielkości dokumentu księgowego z 999 do 9999 pozycji
 • W menu – Rozliczanie płatności na liście wybieranych kont pokazanie sumy dokumentów nierozliczonych po stronie winien i po stronie ma dla każdego konta


 • Podgląd dokumentu z katalogu odczytowego SOOT-A dla odczytanych pozycji windykacyjnych
 • Automatyczne powiązanie dokumentów z wpłatami w sytuacji, gdy najpierw odczytujemy wpłatę, a później odczytujemy dokument
 • Odczytywanie dokumentów z programu SOOT możliwość automatycznego powiązania wpłat do dokumentów WZ z Fakturą zbiorczą i odwrotnie
 • Przy odczytach raportów kasowych i raportów obrotów z programu SOOT możliwość automatycznego powiązania wpłaty zaliczkowej z dokumentem rozliczającym zaliczkę i odwrotnie
 • Automatyczne poprawienie błędnych wartości pozostało do zapłaty w kontroli spójności danych windykacyjnych
 • Możliwość zaznaczenia wybranych pozycji w dokumencie z pokazaniem sumarycznych wartości po stronie WN i po stronie MA dla zaznaczonych pozycji
 • Możliwość optymalnego dowiązywania płatności na rozrachunkach po odczycie z SOOT-A
 • Dla dokumentów ręcznych KP lub KW możliwość wyboru wpisania treści dokumentu przy odczytach na nr kwitu kasowego lub tytułu płatności

 

Wersja 19 programu dostępna od dnia 01.12.2011. Zamówienia prosimy składać telefonicznie.

Cena dopłaty do nowej wersji FK19 – wersja jedno-firmowa

 • dla użytkowników starszych wersji 300 zł za podstawowe stanowisko i 100 zł za każde dodatkowe

Cena dopłaty do nowej wersji FK19 – wersja wielo-firmowa (biura rachunkowe)

 • dla użytkowników starszych wersji 600 zł za podstawowe stanowisko i 200 zł za każde dodatkowe