Informujemy, że od dnia 01.10.2011r. zmieniają się zasady obsługi eksploatacyjnej oprogramowania w firmie KJM. Obsługa klientów odbywać się będzie w systemie pakietowym, proponujemy do wyboru trzy pakiety obsługi oprogramowania:


  • Pakiet kwartalny w cenie netto 240 zł zawiera w sobie równowartość usług z zakresu oprogramowania na powyższą kwotę, kalkulowanych wg aktualnego cennika usług /np. może to być 6 interwencji zdalnych do 0,5 godz. każda w cenie jednostkowej 40 zł, 12 konsultacji telefonicznych do 15 minut każda w cenie netto 20 zł lub każdy z powyższych rodzajów obsługi o sumarycznej wartości 240 zł/. Pakiet uprawnia do uzyskania obsługi przez 3 miesiące od daty wykupienia pakietu.

  • Pakiet półroczny w cenie netto 432 zł zawiera w sobie równowartość usług na powyższą kwotę w cenie jednostkowej niższej o 10% od aktualnego cennika usług. Pakiet uprawnia do uzyskania obsługi przez 6 miesięcy od daty wykupienia pakietu.

  • Pakiet roczny w cenie netto 816 zł zawiera w sobie równowartość usług z zakresu oprogramowania na powyższą kwotę w cenie jednostkowej niższej o 15% od aktualnego cennika usług. Pakiet uprawnia do uzyskania obsługi przez 12 miesięcy od daty wykupienia pakietu.

Każdorazowo po wykonaniu usługi w ramach pakietu KJM przekaże dla klienta na skrzynkę e-mail informację o wykonanej usłudze, wartości wykonanej usługi, sumaryczną wartość wykonanych usług w ramach pakietu, kwotę pozostałą do wykorzystania w ramach pakietu.

Po wyczerpaniu kwoty w ramach pakietu, lub przekroczeniu terminu ważności pakiet powinien być odnowiony. Niewykorzystane kwoty nie przechodzą do kolejnego pakietu. Nie wykupienie kolejnego pakietu powoduje wykonywanie kolejnych usług wg podwyższonego cennika SOS.

Zlecenie automatycznego wystawienia kolejnego pakietu przez KJM po wyczerpaniu poprzedniego lub przekroczeniu terminu ważności powoduje 20% obniżkę ceny pakietu tj. dla pakietu kwartalnego 240 zł po obniżce 192 zł, pakiet półroczny 432 zł po obniżce 345,60 zł i dla pakietu rocznego 816 zł po obniżce 652,80 zł.

Ceny podstawowych usług wykonywanych w ramach pakietów:

Nazwa usługi

W pakiecie kwartalnym/*

W pakiecie półrocznym/*

W pakiecie rocznym/*

Nadzór eksploatacyjny oprogramowania (za każde rozpoczęte 0,5 godziny)

40 /*32

36 /*28,80

34 /*27,20

Konsultacja telefoniczna (za każde rozpoczęte 15 minut)

20 /*16

18 /*14,40

17 /*13,60

*cena przy uwzględnieniu rabatu za zlecenie automatycznego odnowienia pakietu w dowolnym wariancie


Usługi wykonywane w godzinach 8-16 w dni robocze.

Zgłoszenia wykonywane są wg kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia firm objętych umową o opieką autorską są wykonywanych są poza kolejnością.

Zgłoszenia w trybie ekspresowym – poza wszelką kolejnością – cena podwyższona o 50%.

Zgłoszenia do wykonania poza godzinami pracy firmy – cena podwyższona o 50%.

Obsługa klientów z przedostatnią wersją programu – cena podwyższona o 50%.

Obsługa klientów ze starszymi wersjami programu – cena podwyższona o 100%.


Zgłoszenia od klientów nie mających wykupionego pakietu wykonywane będą wg cennika SOS

  • nadzór eksploatacyjny zdalny – 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy

Zasady obsługi klientów mających podpisane umowy o opiekę autorską nie ulegają zmianie.