Informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oraz dynamicznie rozwijającym się standardom rynkowym prowadzimy prace nad oprogramowaniem klasy ERP pracującym w trybie graficznym w środowisku Windows. Oprogramowanie będzie złożone z wielu modułów umożliwiających kompleksowe wspomaganie zarządzania firmą.

Celem podjętych prac jest zapewnienie integralności danych w trybie on-line w zakresie współpracy z otoczeniem zewnętrznym /np. obsługa zamówień internetowych przy użyciu przeglądarki internetowej/ oraz w zakresie integralności danych wynikających z opracowywanych w programie SOOT dokumentów z danymi księgowymi i danymi handlowymi w hurtowni danych. Integralność taką na dzień dzisiejszy uzyskuje się poprzez tworzenie plików wymiany i przenoszenie danych z jednego miejsca do drugiego.

Nowe oprogramowanie będzie zawierało wszystkie funkcjonalności merytoryczne, które zawiera nasze dotychczasowe oprogramowanie.

Opracowywana aktualnie kolejna wersja systemu SOOT (numer 19), będzie ostatnią wersją z interfejsem znakowym. Rozpoczęcie dystrybucji wersji 19 przewidujemy na czwarty kwartał roku 2011. Lista funkcjonalności nowej wersji będzie zaprezentowana na stronie www.kjm.pl i w oddzielnym biuletynie. Nie przewidujemy dalszego rozwoju tego oprogramowania.

Rozpoczęcie dystrybucji oprogramowania graficznego przewidujemy w drugiej połowie 2012 roku. Firmy mające podpisaną umowę w zakresie opieki autorskiej otrzymają nowy program bezpłatnie w ramach umowy. Dla klientów nie mających podpisanej umowy o opiekę autorską, którzy do dnia 31.12.2011 r. zakupią aktualizację programu do wersji 19, cena zakupu nowego programu będzie określona na poziomie 25% ceny rynkowej. Natomiast dla klientów, którzy do dnia 01.01.2012 nie zdecydują się na zakup aktualizacji do wersji 19 cena nowego systemu będzie obowiązywała wg standardowego cennika.

W zakresie obsługi oprogramowania graficznego zapewnimy klientom równie wysoki jak dotychczas standard obsługi ukierunkowany na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów.

Tak jak dotychczas będziemy wykonywać rozwiązania indywidualne na zlecenia klientów.